Materiálové rozpočty polymerbetonů

Polymerbetonové a polymermaltové výplňové a povlakové směsi.

Nízkoplněné polymermalty

Polymermalty s nízkým plněním mají tekutou až kašovitou konzistenci a proto práce s touto hmotou vyžaduje více zkušenosti. Polymermalty jsou vlévány do hlubokých prasklin, pracovních spár nebo kotevních vývrtů. Jsou jimi podlévány aretované mostní plotny, plotny stabilních jeřábových konstrukcí a kovoobráběcích strojů. Pro tyto aplikace se používají písky s úzkou frakcí zrnitosti. Nejčastějí od 0,1 do 1 mm. Užší a čistší frakce například 0,4 - 0,8 mm nebo 0,3 - 0,6 mm umožňují vyšší plnění. Přidáním písku je kompozice zlevňována, zahuštěna a je zvětšen její objem. Mírně nižší nebo vyšší plnění pískem se realizuje v závislosti na konkrétní aplikaci.

.

Kalkulačka orientační spotřeby


Plocha v m2
Nízké plnění
... kg
Střední plnění
... kg
Vysoké plnění
... kg

Rozpočet se vztahuje na tloušťku povlaku 1 mm.

Poznámka

Velmi tekuté polymermalty mají plnění 0,5 až 1,5 kg písku na 1 kg směsi epoxidu s tvrdidlem. Při plnění pískem frakce 0,4 - 0,8 mm má směs 1 kg epoxidu s tvrdidlem ku 0,5 kg písku hustotu 1,21 kg/l. Při plnění pískem frakce 0,4 - 0,8 mm má směs 1 kg epoxidu s tvrdidlem ku 1,0 kg písku hustotu 1,46 kg/l.

Polymermalty

Polymermalty mají kašovitou konzistenci a proto práce s touto hmotou vyžaduje více zkušenosti. Polymermalty jsou tvarovány nejčastěji ocelovým hladítkem nebo štukatérskou lžící, které pro usnadnění aplikace mohou být smáčeny v málo těkavém rozpouštědle. S přibývajícím plněním klesají mechanické parametry polymermaltového povlaku. Kompozice s jedním dílem písku je pevnější než kompozice s pěti díly písku. Pro tyto aplikace se používají písky s frakcí nejčastějí od 0,1 do 1 mm. Větší zrna umožňují snazší uhlazení a menší zrna písku snižují pohyblivost hmoty. Nejčastěji se aplikuje polymermaltový potah s plněním dva až tři hmotnostní díly písku na jedno kilo směsi epoxidu a tvrdidla. Mírně nižší nebo vyšší plnění se realizuje v závislosti na konkrétní frakci písku pro plnění.

.

Kalkulačka orientační spotřeby


Plocha v m2
Nízké plnění
... kg
Střední plnění
... kg
Vysoké plnění
... kg

Rozpočet se vztahuje na tloušťku povlaku 1 mm.

Polymerbetony pro ruční hlazení

Polymerbetony pro ruční hlazení jsou tvarovány nejčastěji ocelovým hladítkem, které pro usnadnění aplikace může být smáčeno v málo těkavém rozpouštědle. S přibývajícím plněním klesají mechanické parametry polymerbetonového povlaku. Kompozice s pěti díly písku je pevnější než kompozice s deseti díly písku. Pro tyto aplikace se používají písky se širokou frakcí. Nejčastějí od 0,1 do 2 mm. Větší zrna umožňují snazší uhlazení a menší zrna písku snižují mezerovitost a spotřebu pojiva. Nejčastěji se aplikuje polymerbetonový potah s plněním 1:7 až 1:8 kg písku na jedno kilo směsi epoxidu a tvrdidla. 

Poznámka

Polymermalty mají plnění 1 až 5 kg písku na 1 kg směsi epoxidu s tvrdidlem.Při plnění pískem frakce 0,4 - 0,8 mm má směs 1 kg epoxidu s tvrdidlem ku 1,0 kg písku hustotu 1,46 kg/l. Při plnění pískem frakce 0,4 - 0,8 mm má směs 1 kg epoxidu s tvrdidlem ku 5,0 kg písku hustotu 1,81 kg/l.

.

Kalkulačka orientační spotřeby


Plocha v m2
Nízké plnění
... kg
Střední plnění
... kg
Vysoké plnění
... kg

Rozpočet se vztahuje na tloušťku povlaku 1 cm.

Poznámka

Polymerbetony pro ruční hlazení mají plnění 5 až 10 kg písku na 1 kg směsi epoxidu s tvrdidlem. Při plnění pískem frakce 0,4 - 0,8 mm má směs 1 kg epoxidu s tvrdidlem ku 7,0 kg písku hustotu 1,73 kg/l.

Polymerbetony pro strojní hlazení

Polymerbetony pro strojní hlazení mají relativně málo pojiva a proto je nutné jejich velmi dobré mechanické zhutnění, které se provádí nejčastěji rotační hladičkou. S přibývajícím plněním klesají mechanické parametry polymerbetonového povlaku. Kompozice s deseti díly písku je pevnější než kompozice s patnácti díly písku. Pro tyto aplikace se již nepoužívají běžné písky, ale písky s minimalizovanou mezerovitostí. Říká se jim "skládané písky".

.

Kalkulačka orientační spotřeby


Plocha v m2
Nízké plnění
... kg
Střední plnění
... kg
Vysoké plnění
... kg

Rozpočet se vztahuje na tloušťku povlaku 1 cm.

Poznámka

Polymerbetony pro strojní hlazení mají plnění 10 až 15 kg písku na 1 kg směsi epoxidu s tvrdidlem. Při plnění pískem frakce 0,4 - 0,8 mm má směs 1 kg epoxidu s tvrdidlem ku 10 kg písku hustotu 1,66 kg/l. Při plnění pískem frakce 0,4 - 0,8 mm má směs 1 kg epoxidu s tvrdidlem ku 15 kg písku hustotu 1,58 kg/l.