Ostatní

Vzorkovník RAL

Označení RAL je zkratkou pro ReichsAusschuss für Lieferbedingungen (Říšský výbor pro dodací podmínky). Vzorník barev RAL je uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů, který se používá v průmyslové výrobě interiérových nebo exteriérových nátěrových hmot pro stavebnictví obecně. Jeho smyslem je, mimo jiné, usnadnění komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem o odstínu barvy. Barevné odstíny dodávané naší firmou jsou dle vzorkovníku RAL K7 Classic.  

Odchylka odstínu

Jaká je akceptovatelná tolerance od standardu RAL? Tyto dotazy jsou téměř vždy spojeny s řešením reklamací a čím je tazatel  méně zkušený, tím více je rozčarován, když se dozví, že RAL nestanovuje možnou hodnotu odchylky od normy. Důvodů pro tyto odchylky je celá řada, i když pomineme nejčastější příčinu, kterou je dodávka nátěrových hmot od různých dodavatelů. Barevná odchylka může být  způsobena různou strukturou povrchu (použitým materiálem), různými aplikačními technikami,aplikace stříkáním, štětcem nebo práškovým nanášením, různou barvou podkladového materiálu atd. 

RAL K7.jpg

Vnímání barev

Herman Melville "Kdo v duze může nakreslit čáru hranice, kde končí fialový odstín a začíná oranžový odstín?" Muži a ženy vnímají a dělí barvy jinak. Každý obchodník se octne v úzkých, když má spor o barvu rozsoudit. Barevný vjem je odlišný při pohledu na lesklou, polomatnou nebo matnou barevnou plochu. Též případná textura povrchu je schopná zviklat naše přesvědčení o konkrétní barvě. Pro zajímavost uvádíme několik vyjádření barevných odstínů tak, jak je vyjadřují muži a ženy.

Color Survey Results – xkcd

20130520120007.jpg
20130520120035.jpg
20130520115619.jpg
20130520115644.png

Jak vidíme

Vidění barev a jejich odstínů je zcela individuální. Jinak vidí barvu muž a jinak jí vidí žena. Jinak barvy vidíme ráno a jinak večer. Vidění barev se mění s věkem. Jako děti rozlišujeme barvy snadněji než ve stáří. Pokud chcete vyzkoušet své barevné vidění, zkuste malý test, který vám prozradí ve které části barevného spektra si nejste zcela jistí. Barevné čtverečky seřaďte podle barev tak, aby vznikla plynulá řada. Stiskněte skóre a zadejte své pohlaví a věk.

Free Online Color Challenge and Hue Test; X-Rite

20130520121733.jpg

Oční test

Zkuste si malý test vašeho vidění. Vnímáte barvy správně?

Online test barvosleposti | NowYouSee

 

Oční test.png

Jak ladit barvy

Pokud musíte pro zákazníka navrhnout barevnou kombinaci nátěrů nebo stěrek, jistě vám pomůže některý z programů uvedených níže.

Barevný kruh, generátor barevné palety | Adobe Color

Paletton - The Color Scheme Designer

COPASO | Pro Color Palette Software from COLOURlovers :: COLOURlovers

Color Hunter

Adobe a.jpg
Paletton.jpg
Copaso.png
Color hunter a.jpg

Barvocit

Různí lidé vidí v těchto barevných kruzích různá čísla. Podle toho se pozná, zda vidíte normálně, nebo zda trpíte jednou z častých poruch barvocitu.

Barvocit.png
Barvocit 2.jpg

Krátkozrakost a dalekozrakost

Pokud vnímáte písmeno „O“ na červeném pozadí jako ostřejší nebo černější, máte pravděpodobně myopii nebo minimálně tendenci k této poruše (česky krátkozrakosti). A naopak, pokud vnímáte písmeno „O“ jako ostřejší nebo černější na zeleném pozadí, máte pravděpodobně hyperopii nebo minimálně tendenci k této poruše (česky dalekozrakosti).

Krátko a dalekozrakost.jpg

Testy vidění

Máte rádi testy? Vyzkoušejte následující.

Colorlite - Barvoslepost test (colorlitelens.com)

Colorlite 1.jpg
Colorlite 2.jpg