Diskuze o penetracích

Penetrace hydroizolace

Dobrý den, pane Cibulko, měl bych dotaz. Je potřeba použít penetraci (Polycol 225) i v případě, že na betonu je hydroizolační stěrka, nebo se dá Polycol 301 aplikovat přímo? Děkuji! S pozdravem M. Roller
Penetrace hydroizolace
Hezký den! Pokud bych chtěl natírat hydroizolační stěrku, pak bych nejprve vzal minci a zkusil oškrábat plošku tak 3 x 3 cm. Pokud oškrábu světlý prášek a plocha pod oškrábáním je tmavší než okolí, pak je na povrchu vypocené cementové mléko nebo aditiva z hydroizolační stěrky, které brání dobrému přilnutí budoucí povrchové úpravy. Z těchto důvodů bych plochu lehce přebrousil, abych ji zbavil separátorů. Jestliže žádný světlý prášek z povrchu neoškrábu, aplikoval bych Polycol 301 přímo na hydroizolaci. Do hydroizolační stěrky se žádný materiál nedokáže vsáknout a z toho důvodu ztrácí penetrace (nasáknutí, zpevnění, vybudování hloubkově zakotveného přechodového můstku) technický význam. Přes to se Polycol 225 používá nikoliv na "penetraci," ale na uzavření povrchu hydroizolace. Když například na hydroizolační stěrku položíte kamenný koberec, časem začne dešťová voda z povrchu hydroizolace louhovat pojiva, plniva a aditiva. Ty pak po vyplavení na povrch kamenného koberce vytvoří nevzhledný šedý šlem. Aby se tomuto jevu zabránilo, hydroizolace se penetruje. Ale jde spíše o uzavření stěrky.
Ladislav Cibulka

Penetrování

Dobrý den, pane Cibulko, je nutné před aplikaci tmelu na opravu betonu Polycol 609 vždy penetrovat penetračním nátěrem Polycol 225? Děkuji za odpověď. Hezký den Pavel Dvořák
Penetrování
Hezký den! Tmelené praskliny, výtluky či jiná vyplňovaná místa, bývají obvykle znečištěna nenosnými vrstvami a prachem. U výtluků nebo u vyrovnávek je odstranění těchto separátorů vcelku snadné. Problematické bývá vyčištění dilatací spár a prasklin. Vlastní penetrace má několik úkolů. Zpevnit podklad, sjednotit ho, omezit nasákavost, a hlavně vybudovat přechodový můstek mezi podkladem a následnou vrstvou. Tedy pokud žádnou z těchto vlastností nepotřebujete, nepenetrujete. Penetrace udělá to, že epoxidy z tmelu jsou pak „prorostlé“ do podkladu a při dobře provedené penetraci nelze následné užitné vrstvy od podkladu oddělit. V případě prasklin, které nejdou pořádně vyčistit si firmy pomáhají dobrou penetrací, aby byla špína „ukotvena“ k podkladu. Samozřejmě jsou aplikace, kde penetrace nemá smysl. Například pokud chcete udělat nový povrch na dlažbu, očistíte ji od separátorů, vyčistíte spáry a plochu očistíte od prachu. Do dlaždice se žádná penetrace nevpije, protože hmota je příliš kompaktní a nenasákavá. Ani ve spáře se penetrace nevsákne do dlaždice. Penetrace zateklá do prostoru pod dlaždici bude mít účel jen pokud bude bezrozpouštědlová (Polycol 264-568), protože může vyplnit část prostoru a přilepit ještě více dlažbu. Penetrace rozpouštědlová (Polycol 225-525), je naopak nebezpečná. Pokud nedostane čas na odtěkání rozpouštědla, bude toto rozpouštědlo uvnitř hmoty uzavřeno a bude se snažit dostávat ven. Razantní migrace rozpouštědla z hmoty může být fatální a může dojít i k odtržení vrstvy. Tedy tmelení spár dlažby s jejím dorovnáním pod budoucí nátěr nebo stěrku se provádí bez penetrace. Do vysokopevnostních hutněných betonů, slinutých dlažeb a podobných materiálů se penetrace nevsaje a tím pádem postrádá smysl. Obecně se dá říci, že čím je podklad mechanicky horší, tím více je potřeba ho penetrovat.
Ladislav Cibulka

Ředění nátěru

Dobrý den! Uvítal bych přípravu penetračního nátěru jen snížením viskozity za použití ředidla S 6300. Děkuji a s pozdravem Luděk Pilař
Ředění nátěru
Hezký den! Nikdo Vám nemůže bránit v naředění natuženého nátěru Polycol 301 ředidlem S 6300 pro úpravu jeho konzistence. Je však důležité si uvědomit některé souvislosti. S 6300 je xylenový typ ředidla, který nevyniká rychlou odpařivostí. Tedy v technologii, kdy aplikátor pospíchá po penetraci s prvním nátěrem si může v podkladu uvěznit ještě neodpařené ředidlo z penetrace. Druhou věc, kterou je potřeba vzít v úvahu je skutečnost, že v klasická rozpouštědlová penetrace Polycol 225 je pryskyřice ve směsi velmi těkavých rozpouštědel neobsahující žádné pevné částice plniv a pigmentů. Tedy je schopna se velmi rychle vsáknout do větší hloubky podkladu a přítomné rozpouštědlo v krátké době snadno vytěká. Při ředění nátěrových hmot používáte k penetraci směs pryskyřic, obtížněji těkajících rozpouštědel, plniv a pigmentů. Touto směsí nikdy nebudete penetrovat do stejné hloubky podkladu jako proniká výše popsaný penetrační systém Polycol 225. Póry v povrchu jsou totiž ucpány přítomnými plnivy a pigmenty, a tak sama hmota brání hlubšímu průniku epoxidové části směsi do podkladu. A rozpouštědlo, které proniklo s pryskyřicí do podkladu má znesnadněnou cestu ven z podkladu. Pokud k tomu přidám nižší rychlost těkání xylenových rozpouštědel, pak tuto technologii používejte spíše v nouzi, když nemůžete dosáhnout na skutečnou penetraci. V žádném případě nedávejte tento typ rozpouštědla do bezrozpouštědlových kompozic například Polycolu 321.
Ladislav Cibulka

Napuštění pískovce

Dobrý den! Chtěl bych vás požádat o radu. Dům má podsklepeni z pískovce který “kvete a značně se loupe”. Zdivo není nijak izolováno v žádném směru. Myslíte, že by se dala použít vámi nabízená penetrace k uzavření pórů v pískovci? Děkuji za odpověď Ondřej
Napuštění pískovce
Hezký den! Penetrace Polycol 225 se k úpravě pískovce používá často. Pískovec nejprve očistěte od volných částic. Při jeho nasycení dojde k povrchovému zpevnění, sníží se sprašování a zvýrazní se kresba kamene. Současně však dojde ke snížení jeho prodyšnosti. Snížení prodyšnosti je závislé na množství penetrace, kterou použijete. Obvyklá spotřeba je cca 0,2 kg směsi na jeden metr čtvereční. Při práci ve sklepních prostorech si zajistěte větrání.
Ladislav Cibulka

Odvětrání haly

Dobrý den! Jak dlouho byste nechal odvětrat Polycol 225, když se bude aplikovat uvnitř menší haly? Díky za odpověď. Honza Matyáš
Odvětrání haly
Hezký den! Odvětrání je vždy závislé na dvou faktorech. Prvním je spotřeba penetrační směsi na metr čtvereční. Čím více penetrace v podkladu je, tím déle trvá odvětrání. U malých spotřeb do 0,25 kg/m2 lze jít na plochu při ranní penetraci pozdě odpoledne. Při spotřebách 0,5 kg a více určitě jeden den. Platí, první den penetruj a druhý vytvářej další vrstvu. Druhým faktorem je vlhkost vzduchu. Když bude vlhkost 55 % odletí rozpouštědlo do prostředí rychle a snadno, když bude vlhkost vzduchu 98 % bude odpařování probíhat významně pomaleji. Naprosto nejhorší varianta jsou nevětrané nebo velmi špatně větrané prostory. Rozpouštědlo totiž naplní vzduch nad plochou a pak už se nemá kam odpařovat, a tak čeká, až se ve vzduchu uvolní nějaké místo vyvětráním (výměna vzduchu), kdy do prostoru přichází nový vzduch prostý rozpouštědel. Fyzický test je ten, že po příchodu z venku s čistým nosem, kleknete na plochu a podlahu v místě ukončení penetrace očicháte. Nos vám řekne, necítím nebo cítím rozpouštědlo (aceton) velmi zřetelně.
Ladislav Cibulka

Kletovaný beton

Dobrý den, prosím o doporučení nějakého přípravku na nátěr betonu. Mám nově vybetonovanou garáž uhlazenou hladičkou na beton (vypadá to jako kletovaný beton a asi to je) a chtěl jsem vás poprosit o nějaký nátěr na tento beton nebo jen něco jako penetrace, aby beton nesál olej a dalo se to dobře vytřít mám to 62 m². Děkuji za info. Titěra
Kletovaný beton
Hezký den! Pokud chcete zachovat betonový vzhled, aplikujte nejdříve penetraci Polycol 225 1x souprava 8+0,8 kg a 1x soupravu 4+0,4 kg a následně dvě lakové vrstvy Polycolu 323. Budete potřebovat jednu soupravu 20+8 kg. V případě požadavku na barevný nátěr aplikujte nejdříve penetraci Polycol 225 1x souprava 8+0,8 kg a 1x soupravu 4+0,4 kg a následně nátěr Polycol 301 soupravu 20+4 kg.
Ladislav Cibulka

Penetrace Polycolem

Dobrý den! Je vhodná penetrace Polycol 225 na nový, ale už suchý beton pod kamenný koberec? Děkuji Roman K.
Penetrace Polycolem
Hezký den! Penetrace Polycol 225 patří mezi tzv. hloubkové penetrace, které umí nejen zpevnit podklad, ale i vybudovat kvalitní přechodový můstek mezi podkladem a následnou užitnou vrstvou. Ve Vašem případě kamenným kobercem. Tuto penetraci pod kamenný koberec standardně doporučuji. 30. 11. 2020
Ladislav Cibulka

Penetrace bez nátěru

Dobrý den, mám na vás dotaz. Skladem máme penetraci Polycol 225 + tvrdidlo, která nám zbyla z předešlé akce. Zajímalo by mne, jestli můžeme natřít betonovou podlahu penetrací, když na to nepřijde žádný vrchní nátěr. Jak dlouho po natření podlahy penetrací, můžeme čekat s vrchním nátěrem, aby penetrace neztratila své vlastnosti. Děkuji a přeji krásný den. S pozdravem Šimrová
Penetrace bez nátěru
Hezký den! V případě, že investor požaduje pouze bezprašnou úpravu stávajícího betonu, proveďte jen penetraci, bez krycího dekorativního nátěru. Jestliže beton pouze napenetrujte, určitě mu pomůžete s delší životností a snadnější údržbou. Nezapomeňte, prosím, že penetrace se aplikuje do nenasákavosti, ne však aby vnikla laková vrstva. Tedy to nejdůležitější je to, co je vsáklé. To beton zpevňuje, uzavírá a vytváří přechod mezi betonem k případnou budoucí povlakovou vrstvou. Časový odstup pro budoucí povlak není pevně dán. Následující povlak můžete udělat druhý den, za týden, za měsíc, za půl roku… Při užívání plochy amortizujete pouze povrchový film, ale to důležité v podkladu zůstává trvale. Nemusíte mít obavu penetrovat teď, a natírat třeba až v létě.
Ladislav Cibulka

Anhydrit

Dobrý den pane Cibulko, chtěl bych Vás požádat o radu. Mám navrhnout skladbu epoxidového nátěru/stěrky na anhydritový potěr. Nejsem si jistý, jestli použít cementovou samonivelační stěrku pro zvýšení pevnosti podkladu? Pokud by byla zbytečná, jestli penetrovat 1x nebo raději 2x? Silnovrstvý nebo raději tenkovrstvý? S podkladem z anhydritu nemám ještě zkušenost. Děkuji za odpověď. Přeji pěkný den. Radek H.
Anhydrit
Hezký den! Termínem anhydrit je označován síran vápenatý, jiný technický název je třeba sádra. Nebudu Vám klást sugestivní otázku, zda si do garáže nalijete na podlahu sádru a budete věřit, že jí provozem nezničíte. V každém případě se podívejte do technického listu výrobce na parametry. U podlahových materiálů se nejprve dívejte na parametr přilnavosti k podkladu, ten by měl být větší než 1,5 MPa, jinak se Vám může provozem podlahová vrstva oddělit od podkladu. Druhý parametr, na který se dívejte, je pevnost v tlaku. Pro pochůzné povrchy by tento parametr měl být 14,7 MPa a pro pojízdný povrch 21,5 MPa. Pokud je materiál pod těmito hodnotami, reálně hrozí jeho rozdrcení provozem. Příklad. Podklad je beton, třeba 17 MPa. Na něj nalijete sádru 10 MPa. Na ní stěrku 30 MPa. Plochu přejedete paletovým vozíkem s jednou tunou písku. Plocha jednoho silonového kolečka je 1 cm čtvereční. Tedy 1000 kg/4 kolečky je 250 kg na 1 cm čtvereční, to je tlak cca 25 MPa (přesněji 24,5 MPa). Z toho vyplývá, že vrchní stěrka by to ustála, kdyby se pod ní nezbortila sádrová vrstva. Anhydrit je téměř vždy to nejslabší místo. Dodatečné zpevňování převrstvením bývá téměř vždy vyhazování peněz. Minimalizujte výdaje a zvyšte parametry sádry (anhydritu). Nejprve zlehka odbruste na povrchu vyplavené plastifikátory a další aditiva, které snižují přilnavost budoucí užitné vrstvy. Vyluxujte sádrový prach. Anhydrit prosajte rozpouštědlovou penetrací. Pozor, budou významně větší spotřeby. Mohou být i přes 1 kg penetrace na 1 metr čtvereční. Klidně penetrujte dvakrát. Každý epoxid, který dostanete dovnitř významně zlepší životnost a parametry. Nechte pořádně odvětrat. Standardně je penetrační zpevnění betonu pouze v jeho povrchu povrchové vrstvě (podle kvality pár milimetrů) u anhydritu může zatéct do hloubky i v centimetrech (opět podle kvality). Na penetraci aplikujte dva tenkovrstvé nátěry Polycolu 301. Když investor šetří na vyrovnání nebude vyhazovat peníze na užitném povrchu.
Ladislav Cibulka

Povrchová úprava

Dobrý den, prosím o nabídku na povrchovou úpravu 100m2 beton a anhydrit. Penetraci – Polycol 225. Tmel – Polycol 609 – asi 5 L. Povrchovka - Polycol 321 - šedá. S pozdravem a přáním krásného dne, jednatel spol. Petr Stejskal
Povrchová úprava
Hezký den! Podlahu nejprve dobře očistěte od všech nenosných částí, separátorů, prachu a jiných nečistot. Po té proveďte penetraci Polycolem 225. Na betonu se bude spotřeba pohybovat mezi 0,3 až 0,5 kg na metr čtvereční, podle nasákavosti podkladu. Na anhydritu bude spotřeba přes 0,5 kg na metr čtvereční. Penetraci proveďte raději ve dvou krocích, do nenasákavosti. Na ploše upravené anhydritem dejte rozpouštědlu z penetrace čas na vytěkání, aby nezůstalo uzavřené v podkladu. Den po penetraci proveďte tmelení dvousložkovým epoxidovým tmelem Polycol 609. Po ztuhnutí tmelu, naválečkujte bezrozpouštědlový nátěr Polycol 321. Používejte váleček s chlupem 4 až 6 mm pro těžké nátěrové hmoty. Spotřeba se nátěru se bude pohybovat mezi 0,3 až 0,5 kg na metr čtvereční podle toho, jak moc budete tlačit na váleček. S ohledem na skutečnost, že hmota neobsahuje nízkovroucí rozpouštědla můžete dorovnat nerovnosti aplikováním silnější vrstvy.
Ladislav Cibulka
0 - 10 / 10