Diskuze o lacích a lakování

Lakování betonové kuchyňské linky

Dobrý den, mám v plánu postavit betonovou kuchyňskou linku (desku), povrch bude zagletovaný a zbroušený do hladka. Poté bych chtěl provést nátěr lakem, z důvodu estetiky (lesklý vzhled) a z důvodu jednoduššího mytí linky vodou a houbou. Prosím o radu, jaký lak použít, nářadí (váleček atd.) + pracovní postup. Děkuji Vám
Lakování betonové kuchyňské linky
Hezký den! Při kletování (gletování) je povrch betonu poprášen cementem, který je následně hladítkem zapracován do povrchu betonové plochy. Po kletování se již nebrousí, neboť vrstvičku, kterou jste si připravil, broušením odstraníte. Bohužel kletováním uzavřete povrch tak, že se již jakákoliv užitná vrstva nemůže do podkladu zakotvit. Zkuste betonovou desku jen uhladit bez vsypu cementu. Následně ji broušením otevřete, aby se epoxidová hmota mohla dobře zakotvit. Nejčastěji se pro tuto úpravu používá lesklý lak Polycol 323. První vrstva se zcela vsákne (penetrace). Po penetraci následují dvě lakové vrstvy. Aplikujte vždy tenké filmy 0,15-0,2 kg/m2. Pokud byste nechtěl lesklý povrch můžete následně aplikovat matný polyuretanový lak Polycol 324 PU. U obou materiálů při nanášení používejte lakovací váleček 10 cm s krátkým chlupem 2-4 mm (velur nebo mohér).
Ladislav Cibulka

Polyuretanový lak

V minulém týdnu jsem natřel garáž epoxidovou barvou Polycol 321 a chtěl jsem ji zmatovat vaším polyuretanovým matným lakem, ale po nalakování je podlaha "strakatá". Přetřu ji zase zpět epoxidovým nátěrem, který byl krásně jednolitý bez jakékoliv pohledové vady. Co se mohlo stát při aplikaci PU laku? Překvapilo mne jak rychle lak zasychal. Děkuji za odpověď.
Polyuretanový lak
Hezký den! Škoda, že jste se nezmínil, jaké byly podmínky při lakování. Jestliže je teplota podkladu nad 20 °C nebo je celý prostor vyhřátý, dochází k velmi rychlému zasychání PU laku. S tím pak souvisí obtížnější nanášení (lakování do kříže). Při aplikaci se stává to, že někde je jedna laková vrstva a někde vrstvy dvě. Rozdílné množství matovadla na různých místech vytváří vjem nerovnoměrného matování. Aplikace laku musí postupovat vždy tzv. živé do živého. Což je při vyšších teplotách obtížnější. Malinko pomůže, když místo klasických PU ředidel použijete ředidlo S 6005. Toto ředidlo se odpařuje pomaleji a trochu usnadní zmiňovaný systém „živý do živého.“
Ladislav Cibulka

Ředění

Jak je to s ředěním? Je lepší, když se hmota více naředí? Karel R.
Ředění
Lak se prodává ve zpracovatelské konzistenci a podlahář musí sám podle podmínek zvolit, zda je nutné s ohledem na teplotu a vlhkost prostředí přidáním rozpouštědla změnit tekutost systému. Informace o ředění jsou jen směrné a záleží na konkrétní zkušenosti a podmínkách. V návodech není uvedeno, že přídavek rozpouštědel je nutný. Informace, že je možné materiál ředit platí například u starého zboží, kdy může dojít k odtěkání části rozpouštědel nebo může dojít ke ztrátě rozpouštědel u delší dobu otevřeného obalu. Při vyšší nasákavosti podkladu lze vytvářet přidáním rozpouštědel tzv. penetraci atd. Obvykle se při dořeďování natužené kompozice přidává do 10 ti procent ředidla. Recepty uvedené na obalech, či v informačních listech nejsou schopny reagovat na každé specifikum té které jednotlivé zakázky. Podlahář musí sám posoudil, jak se chovat na podlahách dubových, bukových, smrkových, borovicových, parketových, palubkových, starých, nových, opatřených starými laky, vosky, za chladu, za tepla, za sucha, za vlhka... V Informačních listech vám říkáme, jak s materiálem zacházet, jak připravovat podklad, lakovat a podobně, ale vaší praxí je zvážit podmínky aplikace pro jednotlivou konkrétní podlahu.
Ladislav Cibulka
Ředění
Dalším parametrem, který určuje ředění je způsob aplikace. Jiné je pro stříkání, jiné pro válečkování a jiné pro aplikaci štětcem. Velmi těžko lze univerzálně a konkrétně radit. Obecně nejméně se ředí pod štětec a nejvíce pro stříkací pistoli. Ale vše záleží na konkrétním stříkacím zařízení, typu válečku a délce jeho chlupu, jakož i na používaném typu štětce.
Ladislav Cibulka

Spotřeba

Na plechovce na štítku máte napsanou spotřebu 0,1 kg/m2.
Spotřeba
Hezký den! Ano, tato spotřeba je uváděna pro polomatné povrchy. Tenké vrstvy mají spíše reliéf mechanického pomeranče a světlo, které na ně dopadá pak není odráženo jako zrcadlení, ale je částečně rozptylováno, a proto tyto povrchy nejsou tak lesklé a jeví se spíše jako čtvrtmat. Rozpouštědlové epoxidové lakové vrstvy obsahující matovadla je nutné aplikovat v tenké vrstvě z důvodu, aby matovadlo nasedlo na dno vrstvy a nad ním se nevytvořila lesklá hladina. Proto se spotřeba snižuje, aby se matovadlo vždy dotýkalo hladiny. Hladina se "rozcuchala" a místo zrcadlení (dokonalého odrazu) světlo rozstřelila do prostoru. Pak se očím plocha jeví jako polomatná. Není úplně možné ztotožňovat mechanismy probíhající v matných, polomatných a lesklých lakových vrstvách. Jestliže podlahář neumí udržet spotřebu nebo dobře nezamíchá do vznosu matovadlo může být plocha po aplikaci polomatného laku místy polomatná a místy lesklá (kaluže laku). Dbejte prosím při aplikaci nejen na správné natužení a zamíchání, ale i na spotřebu laku v ploše.
Ladislav Cibulka

Spotřeba

Dobrý den! Asi před 6 měsíci měli problém s "pomerančovou kůrou" na jedné zakázce, bylo nám doporučeno dělat co nejtenčí vrstvu, dokonce jsme koupili válečky s průměrem 4 cm (aby co nejméně "dávaly"). Lak Polycol 323 používáme asi 3 nebo 4 roky – v případě problémů nám bylo vždy doporučeno provádět co nejtenčí vrstvy. Například tento pátek jsme lakovali 75 m² starých palubek – spotřeba 2x7 kg laku + 4 l ředidla (celkem 2 vrstvy). Výsledek je bez problémů. Jaká má být správná spotřeba? Děkuji Roman
Spotřeba
Hezký den! Spotřeba lesklého epoxidového laku se obvykle pohybuje ve spotřebě 0,15-0,2 kg na jeden metr čtvereční. Toto množství je důležité pro to, aby na ploše bylo dostatečné množství materiálu pro rozliv a vznik lesklé lakové vrstvy bez pomerančové kůry. Tedy, aby i při použití méně kvalitních lakovacích válečků nezůstával za válečkem tzv. mechanický pomeranč. Ten vzniká při vytváření tenčího filmu, kdy hmoty není tolik a sice vytvoří souvislý film, ale nedojde k srovnávacímu rozlití. Mechanický pomeranč je závislý na typu válečku a jeho výrobci na jedné straně a na druhé straně na síle jakou tlačí aplikátor váleček na podlahu. Obecně lze říci, že nižší spotřeba laku na metru čtverečním je doprovázena povrchem, který formuje lakovací váleček nikoliv vlastní lak. Na první pohled by se zdálo, že je tedy žádoucí udělat tlustou vrstvu laku, která se sama rozlije do lesklé lakové vrstvy. Ano, silnější vrstva vytváří lesklejší povrchy bez vstupu reliéfu vytvářeného válečkem. Ale. Ale je potřeba si uvědomit jinou věc. Jedná se o rozpouštědlový lak, kdy se rozpouštědlo nijak nezabudovává do vznikající sítě. Pokud je vrstva příliš silná, dojde k uzavření rozpouštědla v aplikovaném filmu, a protože zde působí jako balastní látka, snižuje mechanické parametry laku, překáží epoxidové reakci. Ale nejhorší je to, že se postupně z lakové vrstvy dostává ven nikoliv v hodinách, ale ve dnech, týdnech a měsících v závislosti na aplikované tloušťce. Správně by rozpouštědla měla vytěkat co nejdříve po aplikaci, aby na podlaze již docházelo jen k chemickému zesítění epoxidu a tvrdidla. Těkání rozpouštědel je tedy závislé na nasákavosti podkladu, aplikované tloušťce, teplotě a vlhkosti. Rozpouštědla jsou žádaná pro snížení viskozity a zvýšení rozlivu, ale nežádaná v lakové vrstvě. Ten, kdo lakovou vrstvu vytváří by si měl uvědomit výše uvedené vztahy a podle nich vytvářet tenčí nebo silnější vrstvy podle nasákavosti podkladu, teploty, vlhkosti a požadavku na výsledný lesk. Doporučené rozmezí 0,15-0,2 kg/m2 je relativně bezpečné území, kde je minimální chybovost aplikace. To ovšem neznamená, že nelze vytvářet i filmy jiných spotřeb.
Ladislav Cibulka

Zápach

Vážený pane inženýre, děkuji za Vaši rychlou odpověď. Zřejmě firma, která úpravu podlahy v bytě nad námi prováděla, nedodržela Vámi uváděný postup. Dovoluji si Vás požádat o svolení, abych jim mohl Vaši zprávu předat. Viktorin Karel
Zápach
Hezký den! Vzhledem k tomu, že se jedná o obecná pravidla pro aplikace všech rozpouštědlových systémů na celém světě, myslím, že je prováděcí firma zná i bez mého emailu. Chtěl jsem se zeptat, zda byl byt nad vámi v únoru (v době aplikace) vytápěný a přiměřeně větraný a zda jsou rozpouštědla cítit i v bytě, kde bylo lakování podlahy prováděno.
Ladislav Cibulka

Zápach

Prosím o informaci, v bytě nad námi prováděla firma úpravu podlahy – dle předloženého certifikátu č. 3013V-10-0153 - výrobkem Polycol 323 + Polycol 560- od té doby – to je cca 2,5 měsíce je v našem bytě ze stropu neustále cítit zápach z této použité barvy. Prosíme proto o podání zprávy, zda je to možné a radu, jak máme tento zápach odstranit. Firma, která práci prováděla nám doporučila větrání a topení, ale zdá se nám, že tyto potíže trvají dlouhou dobu. Děkuji za zprávu Karel Viktorin
Zápach
Hezký den! Při aplikaci jakéhokoliv rozpouštědlového systému (nátěru nebo laku), ať již naší výroby nebo od jakéhokoliv konkurenčního výrobce, je potřeba dodržovat základní pravidla pro práci s rozpouštědlovými systémy. Je nutné aplikovat vždy jen tenkou vrstvu, aby rozpouštědla obsažené ve hmotě mohla vytěkat v průběhu síťování pojiva. Toto těkání je závislé na teplotě podkladu, teplotě vzduchu a nasycenosti vzduchu vlhkostí a odpařeným rozpouštědlem. Pokud při prvním nátěru nedojde k řádnému odtěkání rozpouštědel z aplikované hmoty, jsou rozpouštědla uvězněna druhým, případně třetím nátěrem nebo lakovou vrstvou. Vzhledem k tomu, že rozpouštědla se nijak nevážou do výsledné sítě polymeru těkávají ven i z vytvrzeného systému. Doba jejich těkání z nátěru nebo laku se tak prodlužuje. Obsah rozpouštědel v nátěrové hmotě ještě narůstá, pokud si podlahář hmotu tzv. dořeďuje. Firma Vám podala správnou informaci, že k odstranění rozpouštědla z vytvrzené hmoty je potřeba teplo a větrání. 2,5 měsíce je opravdu nepřiměřená doba pro těkání rozpouštědel při správném aplikování hmoty.
Ladislav Cibulka

Ředění laku

Jak správně ředit epoxidový lak? Četl jsem, že se nemá ředit vůbec, ale ve vašem informačním listu je napsáno 20 %. Jak je to ve skutečnosti? Děkuji. Milan B.
Ředění laku
Při aplikaci napouštěcího (penetračního) nátěru palubkové nebo parketové podlahy se natužený lak z důvodu snadnějšího zasáknutí ředí xylenovými rozpouštědly. Sem patří například ředidlo pro epoxidové nátěrové hmoty S 6300, S 6005 nebo S 6003. Nepřidávejte více než 20 % ředidla pro vznik penetrační kompozice. Abyste nakonec nepenetrovali spíše ředidlem. Aplikaci této penetrační kompozice provádějte rovnoměrně tak, aby se na podkladu netvořila souvislá laková vrstva. Epoxidový lak Polycol 323, prodávaný naší firmou, je připraven přímo ke vlastnímu zpracování bez nutnosti ředění. Tedy po odvětrání rozpouštědel z penetrace můžete smísit epoxidovou a tvrdící složku v tužícím poměru 100:40 a provádět první lakovou vrstvu. Následný den proveďte stejným způsobem druhou vrstvu. Pokud je obal s lakem opakovaně otevírán a zavírán, dochází k odpařování přítomných rozpouštědel. U hmoty stoupá viskozita a roste obtížnost zpracování. Z tohoto důvodu je nutné mírným přidáváním rozpouštědla udržovat zpracovatelskou konzistenci. Přidávání rozpouštědla, by nikdy nemělo převýšit 10 %. Při větším naředění klesá množství aplikované epoxidové kompozice na podkladu a snižuje se celková životnost ochranného filmu. Při dlouhodobém skladování nebo při vyšších skladových teplotách i z originálního balení může uniknout část přítomných rozpouštědel. Zkušený aplikátor na tuto skutečnost reaguje přidáním přiměřeného množství rozpouštědla do natužené směsi. Ředění provádějte s mírou, abyste si v lakové vrstvě neuzavřel rozpouštědla, která se budou obtížně z lakové vrstvy odpařovat. Při aplikaci jakéhokoliv rozpouštědlového systému, vždy aplikujte raději více slabých vrstev než jednu silnou.
Ladislav Cibulka

Lazura

Šlo by nějak váš lak přibarvit, aby zůstala viditelná struktura dřeva?
Lazura
Ano, dvousložkový epoxidový lak Polycol 323 lze přibarvovat. Kolorování provádějte pigmentovými pastami pro epoxidové nátěry. Musíte si však udělat několik variant přídavku pasty (různá koncentrace), abyste zjistil, jak velká intenzita probarvení vyhovuje Vašim požadavkům. Přidání pasty do určité koncentrace nebrání viditelnosti struktury dřevěného podkladu.
Ladislav Cibulka

Lakování OSB

Dobrý den! Nalakoval jsem epoxidovým lakem klasické OSB desky v chodbě na podlaze, ale podlaha je taková hrubá a dírkovaná. Zkoušel jsem i větší vrstvu, ale lak je potom takový gumový. Děkuji za odpověď Buresch
Lakování OSB
Hezký den! Nejprve ke druhému dotazu. Nikdy neaplikujte rozpouštědlové nátěrové hmoty v silné vrstvě. Vždy dodržujte výrobcem předepsané spotřeby. V silné vrstvě jste uvěznil ve filmu rozpouštědla přítomná ve hmotě. To je ten projev "gumovitosti". V závislosti na aplikované tloušťce pak trvá dny a týdny, než všechny rozpouštědla vytěkají. Vždy aplikujte tenké vrstvy.
Ladislav Cibulka
Lakování OSB
OSB desky jsou složeny z orientovaných dřevěných štěpků. Obvykle na líci jsou loženy podélně, ve středu desky cik-cak a na rubu desky napříč. Štěpky jsou pojeny pryskyřicí a za tlaku lisovány. Výsledná deska však není zcela homogenní a je velmi porézní. Pro podlahové aplikace jsou vhodné impregnované a broušené desky pero – drážka. Broušením je částečně potlačen reliéf povrchu. Pokud máte požadavek na zcela uzavřený povrch, je nutné nejprve v povrchu vyplnit reliéf. Doporučuji provést stěrkování čirou epoxidovou kompozicí Polycol 117 tuženou tvrdidlem Polycol 593. Z této kompozice se neuvolňují, žádná rozpouštědla a pomocí stěrky s gumovým břitem můžete povrch desky zcela nasytit. Volte raději bílou nebo šedou gumu, černá může mazat. Po nasycení, následující den, proveďte jednu nebo případně dvě lakové vrstvy Polycolem 323 tuženým tvrdidlem Polycol 560. Jestliže dáváte přednost dekoru strukturovaného povrchu proveďte bez výplně první lakovou vrstvu, následující den lehce přebruste, vysajte prach, setřete vlhkým hadrem a po uschnutí aplikujte druhou lakovou vrstvu. Každá další laková vrstva bude intenzitu povrchového reliéfu tlumit.
Ladislav Cibulka
0 - 10 / 10