Ostatní

Dekorativní úprava

Dekorativní úprava betonové kočky jako návrh městského mobiliáře města Chomutov. K povrchové úpravě byl použit silnovrstvý nátěr Polycol® 321 tvrzený tvrdidlem Polycol® 593. Výtvarné ztvárnění realizovala paní Veronika Pincová

epoxidová kočka 1.jpg
epoxidová kočka 2.jpg
epoxidová kočka 3.jpg
epoxidová kočka 4.jpg

Zalití písmen

Zalití písmen gravírovaných do dřevěného masivu fosforeskující litou kompozicí Polycol® 453 tvrzenou tvrdidlem Polycol® 593.

Tabule 1.jpg
Tabule 2.jpg
Tabule 3.jpg
Tabule 4.jpg

Modrý záškrab

Záškrab provedený na podlaze sklárny v Úsobrnu provedla firma RivalFloor ze Starého Města. K finálnímu modrému povlaku byla pužita kolorovaná litá podlahovina Polycol® 321 L tužená tvrdidem Polycol® 593 a plněná sklářským pískem frakce 0,4-0,8 mm.

záškrab 1.JPG
záškrab 2.JPG
záškrab 3.JPG
záškrab 4.JPG

Protiskluzné proužky

Tvorba protiskuzných pásků na schodišti Finančního Úřadu v Ústí nad Labem. Do pruhů vymezených papírovou páskou byla nanesena epoxidová pryskyřice Polycol® 117 tužená tvrdidlem Polycol® 593. Do ještě živé pryskyřice byl vsypán obarvený šedý písek frakce 1-2 mm. Následný den byl přebytek vsypu zameten a zrno bylo ještě jednou přetřeno pryskyřicí Polycol® 117 tuženou tvrdidlem Polycol® 593.

protiskluzný pásek 1.JPG
protiskluzný pásek 2.JPG
protiskluzný pásek 3.JPG
protiskluzný pásek 4.JPG

Dilatační spony

Speciální řešení dilatačních spojů ve firmě Euromédia v Novém Strašecí. Do dilatačních přechodů byly osazeny speciální kovové přechody, které brání vylamování hran klasických dilatačních řezů při intenzivním pojezdu manipulačních vysokozdvižných vozíků. Kovové přechody jsou zality a do epoxidové kompozice Polycol® 440 tužené tvrdidlem Polycol® 593. Realizaci provedla firma SIaP.

dilatační spony 1.jpg
dilatační spony 2.jpg
dilatační spony 3.jpg
dilatační spony 4.jpg