Ostatní

Spárování dlažby

Spárování dlažby směsí písku a epoxidové pryskyřice Polycol® 264 tužené tvrdidlem Polycol® 568 v prostoru mezi žulových kostkami na hlavní cestě ke krematoriu v Bratislavě brání vymílání spárovacího písku při prudkých deštích. Tímto zůsobem byla navýšena pevnost spáry za současného zachování její vodopropustnosti.

spárování dlažby 1.jpeg
spárování dlažby 2.jpeg
spárování dlažby 3.jpeg
spárování dlažby 4.jpeg

Modrý záškrab

Záškrab provedený na podlaze sklárny v Úsobrnu provedla firma RivalFloor ze Starého Města. K finálnímu modrému povlaku byla pužita kolorovaná litá podlahovina Polycol® 321 L tužená tvrdidem Polycol® 593 a plněná sklářským pískem frakce 0,4-0,8 mm.

záškrab 1.JPG
záškrab 2.JPG
záškrab 3.JPG
záškrab 4.JPG

Protiskluzné proužky

Tvorba protiskuzných pásků na schodišti Finančního Úřadu v Ústí nad Labem. Do pruhů vymezených papírovou páskou byla nanesena epoxidová pryskyřice Polycol® 117 tužená tvrdidlem Polycol® 593. Do ještě živé pryskyřice byl vsypán obarvený šedý písek frakce 1-2 mm. Následný den byl přebytek vsypu zameten a zrno bylo ještě jednou přetřeno pryskyřicí Polycol® 117 tuženou tvrdidlem Polycol® 593.

protiskluzný pásek 1.JPG
protiskluzný pásek 2.JPG
protiskluzný pásek 3.JPG
protiskluzný pásek 4.JPG

Dilatační spony

Speciální řešení dilatačních spojů ve firmě Euromédia v Novém Strašecí. Do dilatačních přechodů byly osazeny speciální kovové přechody, které brání vylamování hran klasických dilatačních řezů při intenzivním pojezdu manipulačních vysokozdvižných vozíků. Kovové přechody jsou zality a do epoxidové kompozice Polycol® 440 tužené tvrdidlem Polycol® 593. Realizaci provedla firma SIaP.

dilatační spony 1.jpg
dilatační spony 2.jpg
dilatační spony 3.jpg
dilatační spony 4.jpg