Barevné chipsy

Akrylové lupínky pro dekorování pohledových podkladů. .

Dekorování chipsy

Dekorování akrylovými lupínky provádíme ze dvou důvodů. Prvním je vlastní dekorování podlahy z důvodu jejího vzhledu. Správnou volbou barvy chipsů nebo ještě lépe barevné směsi chipsů, vzhledem k interéru, lze význámným způsobem navýšit design celého interiéru. Vzhled též určuje četnost čištění podlahy. Homogenní jednobarevná plocha je pocitově více znečištěná, než tatáž plocha s dekorativními chipsy. Druhým důvodem aplikace barevných lupínků je optické rozbití plochy a částečné skrytí případných nerovností v ploše.

Sortiment chipsů

Barevné lupínky (chipsy), nabízíme ve čtrnácti barevných provedeních a balíme do dvou velikostí balení. 0,5 kg a 1 kg. Na šedých podkladech patří barevná triáda černá : šedá : bílá k nejoblíbenějším kombinacím.

Vzorník chipsů - www.jpg
Chipsy bílé 150.jpg
Chipsy šedé 545.jpg
Chipsy černé 249.jpg

Spotřeba chipsů

Pro vlastní posyp barevných lupínků volíme různé hustoty posypu. Lehký posyp realizujeme z cca 20-80 g/1 m2. Výhodou tohoto posypu je, že pokud ho budeme chtít zahustit, stačí do následné lakové vrstvy přidat další lupínky. Při středním posypu aplikujeme cca 100-150 g/1 m2. Tento posyp používáme při výrazném dekorování. Při plném posypu tzv. flake floor, již původní nátěr podkladu hraje minimální roli. Spotřeba je cca 200-300 g/1 m2.

Je potřeba si uvědomit, že výsledný vzhled podlahy je závislý nejen na množství použitých lupínků, ale na uváženém dekorování jednobarevným nebo vícebarevným posypem na jedné straně, a použitým barevným odstínem podkladního nátěru na straně druhé.

Dekorování "teplými" chipsy

Pro dekorování na teplé straně barevného spektra používáme chipsy v korespondujících barvách. Posypy provádíme jak jednobarevné, tak v nejzůznějších barevných kombinacích. Jednobarevné i různobarevné směsi jsou velmi oblíbené především v interiérech s dřevěnými zařizovacími prvky.

Chipsy 160.jpg
Chipsy 391.jpg
Chipsy 427.jpg
Chipsy 492.jpg

Technologie provedení

Barevné lupínky lze instalovat do všech transparentních laků, barevných nátěrů a litých podlahovin. Doporučujeme nejprve si vyzkoušet posyp "na sucho" na čisté jednobarevné podlaze. Například v garáži, sušárně, skladu apod. Pokud se vzhled neblíží vašim představám, lupínky zametete a zkusíte pohoz znovu. Lupínky se vždy vyhazují směrem ke stropu, aby dostaly šanci rozletět se rovnoměrně do plochy. Vhoz směrem k podlaze většinou vytvoří nevzhledná mračna. Postupem času rychle ovládnete různě hustý posyp. Teprve pak se pusťte do reálného posypu. Asi nejčastěji budete aplikovat lupínky do rozpouštědlového nátěru Polycol® 301 tuženého tvrdidlem Polycol® 560. Pro vlastní posyp je vhodné disponovat botami s hroty, abyste mohli v "živém" nátěru chodit a provádět vsyp. Následující den plochu mírně přebrušte. Odstraníte tak chipsy, které se dobře do nátěru neuchytily. Po vysátí prachu, celou plochu přelakujte epoxidovým nebo polyuretanovým lakem. Pokud nabudete dojmu, že některé místo by zasloužilo drobnou korekci přidáním dalších lupínků, aplikujte je do ještě "živé" lakové vrstvy.

Vsyp do nátěru Polycol 301

Nejčastější a nejjednodušší realizace podlahy dekorované akrylovými lupínky je aplikace lupínků do rozpouštědlového nátěru Polycol® 301 tuženého tvrdidlem Polycol® 560. Na napentrovaný podklad naneste cca 0,2 kg/m2 nátěru zvoleného barevného odstínu dle vzorkovnice RAL. Do ještě "živé" vrstvy nasypte předem vybranou barevnou kombinaci chipsů ve zvolené intenzitě. Pro vlastní posyp je vhodné disponovat botami s hroty, abyste mohli v "živém" nátěru chodit a provádět vsyp. Následující den plochu mírně přebrušte. Odstraníte tak chipsy, které se dobře do nátěru neuchytily. Po vysátí prachu, celou plochu přelakujte epoxidovým nebo polyuretanovým lakem při spotřebě 0,15 - 0,2 kg/m2. Lak uzavře nanesené lupínky a usnadní hygienu podlahy. Při aplikaci jedné lakové vrstvy zůstává povrch s drobným reliéfem. Jestliže chcete reliéf více zmírnit, aplikujet ještě jednu lakovou vrstvu. Nabudete-li dojmu, že některé místo by zasloužilo drobnou korekci přidáním dalších lupínků, aplikujte je do ještě "živé" první lakové vrstvy.

Vsyp do nátěru Polycol 321

Při kladení důrazu na delší životnost podlahy dekorované akrylovými lupínky, aplikujete lupínky do bezrozpouštědlového nátěru Polycol® 321 tuženého tvrdidlem Polycol® 593. Na napentrovaný podklad naneste cca 0,25 - 0,3 kg/m2 nátěru zvoleného barevného odstínu dle vzorkovnice RAL. Do ještě "živé" vrstvy nasypte předem vybranou barevnou kombinaci chipsů ve zvolené intenzitě. Pro vlastní posyp je vhodné disponovat botami s hroty, abyste mohli v "živém" nátěru chodit a provádět vsyp. Následující den plochu mírně přebrušte. Odstraníte tak chipsy, které se dobře do nátěru neuchytily. Po vysátí prachu, celou plochu přelakujte epoxidovým nebo polyuretanovým lakem při spotřebě 0,15 - 0,2 kg/m2. Lak uzavře nanesené lupínky a usnadní hygienu podlahy. Při aplikaci jedné lakové vrstvy zůstává povrch s drobným reliéfem. Jestliže chcete reliéf více zmírnit, aplikujet ještě jednu lakovou vrstvu. Nabudete-li dojmu, že některé místo by zasloužilo drobnou korekci přidáním dalších lupínků, aplikujte je do ještě "živé" první lakové vrstvy.

Vsyp do lité podlahoviny Polycol 321 L

Aplikace akrylových lupínků do lité podlahoviny má své specifikum v tom, že litá podlahovina musí být v okamžiku sypání již rozlitá (nivelovaná). Vsyp provedený do hmoty, která se na podlaze teprve roztéká odtéká z "vyšších" míst do "údolí". V původním rovnoměrném vsypu tak vzniknou  oblasti s menším množstvím lupínků a oblasti s větším množstvím lupínů. Dekorování do Polycol® 321 L tuženého tvrdidlem Polycol® 593 se provádí stejným způsobem jako u nátěrových postupů. Návod platí o pro chipsování do třísložkového licího systému Polycol® 440. Do ještě "živé" a rozlité vrstvy lité podlahoviny nebo stěrky, nasypte předem vybranou barevnou kombinaci chipsů ve zvolené intenzitě. Pro vlastní posyp je nutné disponovat botami s hroty, abyste mohli v "živé" hmotě chodit a provádět vsyp. Následující den plochu mírně přebrušte. Odstraníte tak hrany chipsů, které mohou vyčnívat nad povrch. Po vysátí prachu, celou plochu přelakujte epoxidovým nebo polyuretanovým lakem při spotřebě 0,15 - 0,2 kg/m2. Lak uzavře nanesené lupínky a usnadní hygienu podlahy. 

Flake floor

Lupínkové podlahy s plným posypem se provádí, jak do rozpouštědlového nátěru Polycol® 301 - Polycol® 560, tak do bezrozpouštědlového nátěru Polycol® 321 - Polycol® 593 ve zvoleném barevném odstínu vzorkovnice RAL. I při plném posypu  "flake floor" zůstává cca 15 - 20 % podkladu viditelného. Vhodnou volbou barevného odstínu tak můžete ovlivnit výsledný vzhled barevného dekoru. Do litých podlahovin se tento typ vsypu nerealizuje. Do "živé" vrstvy nátěru nasypte předem vybranou barevnou kombinaci chipsů ve spotřebě 300 - 350 g/m2. Jde o tzv plný posyp, kdy barevné lupínky jsou na ploše ve viditelném přebytku. Pro vlastní posyp je nutné disponovat botami s hroty, abyste mohli v "živém" nátěru chodit a provádět vsyp. Následující den z plochy zametením nebo vysátím odstraňte neukotvené lupínky. Tyto můžete použít na další aplikace. Pak plochu přebrušte a odstraňte brusný prach. Po vysátí prachu, celou plochu přelakujte bezrozpouštědlovou epoxidovou kompozicí Polycol®117 L tuženou tvrdidlem Polycol®593 při spotřebě 0,2 - 0,3 kg/m2. Spotřebou transparentní kompozice můžete regulovat, zda chcete povrch s větším nebo menším reliéfem. Při nanesení cca 0,5 kg/m2 natužené hmoty reliéf povrchu téměř zaniká. 

Použití rozmetadel

K aplikacím vlastního posypu lze použít i různá mechanická rozmetadla, ať již ruční nebo bateriová. U ručních rozmetačů je nevýhodou "obsazení" obou rukou. Jedna drží nádobu a druhá točí kličkou rozmetacího mechanismu. Elegantnější řešení je bateriový rezmetač, ovládaný jednou rukou. U prvního "testovacího" posypu si nastavte množství chipsů v nádobě, aby tlak chipsů neucpával otvor, kterým jsou lupínky vymetány.  

Wolf Gardten WE-B.png
Ryobi OSS 1800.jpg
Levita  AR 6V.jpg
Gardena 0431-20.jpg

Změna vzhledu podlahy

Na ukázkách níže je stále stejný barevný podklad v pastelově šedé RAL 7035. Do ještě živého nátěru byly vsypány různé kombinace chipsových melírů. Spotřeba lupínků na vsyp je asi 50 g/m2. U poslední ukázky je vsyp asi 20 g/m2. Vhodnou volbou barev posypu chipsy můžete podlahu naladit ke stávajícímu interiéru. Volit lze jak chipsy ve studené části barevného spektra, tak chipsy v teplé části barevného spektra. Výsledkem je naprosto jiné barevné řešení a následná pobytová a pracovní pohoda. Nejčastěji aplikovaná je neutrální směs lupínků černá, šedá, bílá v poměru 1:1:1. Posyp může být jednobarevný, dvoubarevný, tříbarevný i vícebarevný.

RAL 7035, bílé, černé a šedé chipsy.jpg
RAL 7035, modré a zelené chipsy.jpg
RAL 7035, zelené a žluté chipsy.jpg
RAL 7035, vícebarevné chipsy.jpg

Ukázky dekorů s chipsy

Povrchové úpravy s posypem chipsů jsou velmi variabilní. Je možné měnit současně čtyři parametry dekoru. Barevný odstín vlastního podkladu, jednobarevnou, dvoubarevnou nebo vícebarevnou směs posypu barevnými lupínky, hustotu vlastního posypu a závěrečné lesklé, polomatné nebo matné lakování. Tento systém umožňuje naladit barevnost podlahy i pro velmi náročného uživatele.

RAL 7035, bílé, černé a šedé chipsy.jpg
RAL 7035, bílé a modré chipsy.jpg
RAL 7035, bílé a červené chipsy.jpg
RAL 7035, bílé a zelené chipsy.jpg

.

RAL 7035, zelené a žluté chipsy.jpg
RAL 7035, modré a žluté chipsy.jpg
RAL 7035, modré a zelené chipsy.jpg
RAL 7035, vícebarevný posyp.jpg

.

RAL 5015, modré chipsy.jpg
RAL 5015, zelené a žluté chipsy.jpg
RAL 5015, bílé a černé chipsy.jpg
RAL 5002, zelené a žluté chipsy.jpg

.

RAL 6019, zelené a žluté chipsy.jpg
RAL 6019, modré a žluté chipsy.jpg
RAL 6019, modré a zelené chipsy.jpg
RAL 6019, modré a žluté chipsy.jpg

.

RAL 6018, modré a zelené chipsy.jpg
RAL 6029, zelené a žluté chipsy.jpg
RAL 6029, modré a žluté chipsy.jpg
RAL 6029, modré a zelené chipsy.jpg

.

RAL 1017, hnědá, okrové a oranžové chipsy.jpg
RAL 2000, hnědé, okrové a oranžové chipsy.jpg
RAL 2008, zelené a žluté chipsy.jpg
RAL 2008, hnědé, okrové a oranžové chipsy.jpg

.

RAL 1015, hnědé, okrové a oranžové chipsy.jpg
RAL 8001, hnědé, okrové a oranžové chipsy.jpg
RAL 8002, hnědé okrové a oranžové chipsy.jpg
RAL 8017, hnědé, okrové a oranžové chipsy.jpg