Zalévací kompozice

Průsvitné a průhledné epoxidové zalévací hmoty.

Použití zalévacích hmot

Polycol® 150 je čirá a průhledná pryskyřice, která se v kombinaci s tvrdidlem Polycol® 550 používá pro zalévání v silné vrstvě. Polycol® 151 je čirá, obarvená, průhledná nebo průsvitná pryskyřice, která se v kombinaci s tvrdidlem Polycol® 550 používá pro zalévání v silné vrstvě. Obě kompozice (čirá i kolorovaná) jsou neomezeně vzájemně mísitelné.

Sortiment zalévacích hmot

Představitelem epoxidových zalévacích kompozic pro zálivky v silných vrstvách jsou transparentní Polycol® 150 a obarvený Polycol® 151. Hmoty jsou vytvrzované tvrdidlem Polycol® 550 v poměru 100:40 hmotnostních dílů. 

Balení souprav Polycolu® 150 je : 1+0,4 kg; 3+1,2 kg; 5+2 kg; 10+4 kg; 20+8 kg a 30+12 kg

150, 151 10_5.jpg

Balení souprav Polycolu® 151 je : 1+0,4 kg; 3+1,2 kg; 5+2 kg; 10+4 kg; 20+8 kg a 30+12 kg

150, 151 10_5.jpg

Další barevné varianty naleznete ve vzornících.

Polycol 151 žlutý.jpg
Polycol 151 zelený.jpg
Polycol 151 modrý.jpg
Polycol 151 fialový.jpg

Příprava zalévací směsi

Polycol® 150 nebo dobře Polycol® 151 zamíchejte s tvrdidlem Polycol® 550 v tužícím poměru 100:40 hmotnostních dílů. Vzniklou kompozici míchejte dvě až tři minuty. Poté ji nechte další dvě až tři minuty stát, aby mohl snadněji vytěkat vmíchaný vzduch. Hmotu míchejte, nešlehejte. Míchací zařízení s volitelnými otáčkami nastavte na pomalé míchání 400 až 500 otáček za minutu. Používejte vhodné míchací vřeteno, které nezapracovává vzduch do tužené kompozice. S ohledem na nízký vývin tepla při reakci je možné natužit najednou celé balení 5+2 kg a provést zálivku v silné vrstvě 5 cm v jednom kroku. Natužená hmota má velmi dlouhou dobu zpracovatelnosti. Při pracovní teplotě 15-20 °C lze s hmotou pracovat cca šest hodin. Hmota je i po 8 hodinách tekutá a s opatrností zpracování schopná. Cca po osmnácti hodinách provádějte zásahy do odlitku opatrně, abyste dovnitř nevnesli vzduchové bublinky, které již nemají šanci z hmoty, ve které probíhá želatinační proces samovolně vytěkat. Při práci dbejte na zvýšenou hygienu prostředí. Zalévací hmota Polycol® 150 a Polycol® 151 se používají v silnovrstvých zálivkách při výrobě stolů, stolků, barových nebo prodejních pultů, kuchyňských linek, reklamních předmětů. Při odlévání těžítek, broží náušnic a jiných šperků. Obvykle bývá epoxidová kompozice kombinována s přírodními nebo umělými dekoračnímu prvky, jako jsou korálky, polodrahokamy, bižuterií a podobně. Při zalévání porézních předmětů jako je například dřevo, korek, mramor je vhodné předměty nejprve uzavřít penetrací, aby vzduch uvolněný ze zalévaného předmětu nepokazil celkový vzhled odlévaného výrobku. Vzduch zanesený do směsi lze odstranit, pokud se nachází v blízkosti hladiny xylen sprejem nebo horkovzdušnou pistolí. Pozor! Horkovzdušná pistole nebo PB hořák urychlují vlastní reakci hmoty.

Tužící poměr

Přidání tvrdidla mimo stanovený mísicí poměr vede vždy ke zhoršení mechanických parametrů výsledné kompozice. Tato změna mechanických parametrů probíhá jak při podtužení (nedostatek tvrdidla), tak při přetužení (přebytek tvrdidla) kompozice. Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Návody však mohou jen právně nezávazně poradit neboť zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Návod nezohledňuje všechny okolnosti, a proto výrobce nemůže ručit za případné škody vzniklé nesprávným pochopením a použitím. Informace o materiálech jsou nepravidelně aktualizovány ve světle nových poznatků, nabytých zkušeností a legislativních změn.

Rychlost vytvrzování

Rychlost vytvrzování natužené kompozice je závislá na teplotě vzduchu, teplotě podkladu, teplotě formy a teplotě zalévaných předmětů. Vliv hraje i tepelně izolační schopnost formy a zalévaných předmětů. Vzhledem k tomu, že teplotu vzduchu a teplotu formy lze částečně regulovat, je možné si zkrátit dobu vytvrzení temperací. Odlitek umístěte do temperanční komory s nastavitelnou teplotou. Teplota 30 °C zkrátí dobu vytvrzení cca na polovinu. Při běžných teplotách 15 a 20 °C je vytvrzení pro manipulaci po třech až čtyřech dnech. Při nižších teplotách se doba pro vytvrzení prodlužuje a při vyšších teplotách se doba vytvrzení zkracuje.

Odvod reakčního tepla

Epoxidové kompozice jsou vytvrzovány exotermní reakcí. Při vlastní reakci je uvolňováno teplo. Obvykle toto teplo odchází do podkladu a do vzduchu. Předávání tepla okolí je závislé na ploše. Čím je plocha větší, tím snadněji se reakční teplo odevzdává do okolí. U malé plochy je předávání tepla pomalejší a může dojít k jeho hromadění ve hmotě. Toto reakční teplo dále urychluje vlastní reakci. 

Při zalévání předmětů natuženou kompozicí ve formě nebo odlévání rozměrnějších odlitků, myslete na to, že odvod tepla z těchto forem je menší. Je vhodné si tento postup nejprve odzkoušet, jak velké množství hmoty můžete nalít v jednom kroku. Kompozice Polycol® 150 má velmi nízký exotherm kolem 50 °C proto dovoluje odlévaní i masivnějších odlitků v jednom kroku, ale podmínkou je dobrý odvod reakčního tepla. Pokud si nejste jisti odvodem reakčního tepla, raději provádějte vlastní zalití ve více krocích. Nedostatečný odvod tepla může vést k neřízené exotermní reakci a k poškození zalévaného předmětu.

Objemová kontrakce

Natužená kompozice Polycolu® 150 nebo Polycolu® 151 s tvrdidlem Polycol® 550 v průběhu želatinace mění svůj objem. Zmenšuje se. Z toho důvodu je nutné v některých případech provést tzv. druhé lití, které doplní hmotu na požadovaný objem. 

Žloutnutí

Obecnou vlastností vytvrzených epoxidových kompozic je jejich postupné žloutnutí v průběhu času. Žloutnutí je závislé na typu epoxidové kompozice, na použitém tvrdidle, na namáhání UV zářením a teplem. Výše uvedená epoxidová kompozice je upravena tak, aby žloutnutí bylo co nejvíce zpomaleno. Působení ultrafialového a infračerveného záření ve venkovním prostředí nelze zabránit, a tedy přirozené žloutnutí není možné omezit. Při aplikacích v interiérech je dominantní podíl ultrafialové složky odfiltrován a žloutnutí je významně zpomaleno. Vhodnou kombinací epoxidu a zalévaných předmětů se projev žloutnutí částečně potlačí, ale nikdy mu nelze zabránit. Nejvíce patrný je posun na kombinaci tzv. „studených“ barev barevného spektra, jako jsou například bílá, šedá, modrá, modrozelená. Malý posun bude na kombinaci s tzv. „teplými“ barvami, jako jsou žlutá, hnědá, okrová, oranžová, červená, žlutozelená, kde žloutnutí nebude téměř viditelné. Barevná změna bude patrná teprve při dílčích opravách nebo velkých rekonstrukcích. Při aplikacích v kombinaci s přírodními materiály jako jsou různobarevná dřeva bude posun velmi málo viditelný.

Vliv vody

Voda vniklá do nezesítěné kompozice způsobuje její zakalení až zbělení. Mléčný zákal je omezeně odstranitelný. Tato barevná změna vede k pohledovému znehodnocení licí nebo povlakové vrstvy. Z tohoto důvodu provádějte exteriérové aplikace vždy za takového počasí, kdy nehrozí, že do čerstvě nataženého povlaku nebo odlitku naprší. Stupeň zesítění, kdy již k poškození nedochází je individuální a závisí na teplotě, podkladu a prostředí. Za normálních podmínek je to 48 hodin. Při interiérových aplikacích je odolnost proniknutí vody opět závislé na teplotě podkladu a prostoru a celkovém zesítění kompozice. Z výše uvedených důvodů doporučujeme plochy chemicky namáhat (voda, saponáty, desinfekce atd.) až po 7 dnech. Jak již bylo uvedeno, při nízkých teplotách je proces zesítění epoxidové kompozice významně zpomalen, až zastaven a voda nebo jiné chemické médium může významně změnit vzhled nedostatečně vytvrzené kompozice.

Brýle a štíty

Důležitou ochrannou pomůckou při homogenizaci a aplikacích dvousložkových epoxidových zálivkových hmot jsou ochranné brýle. V současnosti je na trhu snadno dostupná, široká nabídka lehkých plastových brýlí a štítů různé konstrukce.

Ardon V10.jpg
glasses-Talarmade.jpg
Honeywell LG20.jpg
štít Trident.jpg

Rukavice

Při práci s kapalnými pryskyřicemi, tvrdidly a jejich směsmi používejte vždy kvalitní pracovní rukavice. V současnosti je na trhu široká škála pracovních rukavic od těch jednorázových, až po rukavice na vícero použití. Též materiálů, ze kterých jsou vyrobeny je celá řada od gumochých, nitriloých, latexových až po useň kombinovanou s textilem. Správně zvolené rukavice by vás měly primárně ochánit před stykem s technologickými kapalinami. Neměly by omezovat pohyb a snižovat přesnost pracovního úkonu.

rukavice coldpro.jpg
polomacené latex rukavice l3500.jpg
CXS BRita White.jpg
CXS Brita black.jpg