Laminace

Laminát je třísložkový kompozitní materiál s vysokými mechanickými parametry. 

Použití laminátů

Laminace ve stavebnictví používáme nejčastěji z důvodu vytvoření vodotěsné vrstvy na nosném podkladu nebo z důvodu radikálního zpevnění, případně sešití užitných ploch. Ve stavebnictví je laminát obvykle překryt dalšími užitnými vrstvami jako jsou nátěry, lité podlahoviny, štěrkopískové potahy. V oblasti laminátových mobiliářů jsou lamináty překrývány dekorativním nátěrem. 

Sortiment laminačních pryskyřic

Laminační pryskyřice Polycol® 112 patří do skupiny nízkovizkózních laminačních pryskyřic. Je vytvrzovaná tvrdidlem Polycol® 593 v tužícím poměru 100:50 hmotnostních dílů. Výhodou této pryskyřice je její snadné prosátí do skelné nebo karbonové textilie či rohože. Laminační pryskyřice Polycol® 171 patří do skupiny vysokovizkózních laminačních pryskyřic. Je vytvrzovaná tvrdidlem Polycol® 593 v tužícím poměru 100:30 hmotnostních dílů. Výhodou této pryskyřice je její malé stékání při laminování svislých ploch. Velmi často je používána na opravy lodí a mobiliářů hřišť a parků.

Balení pryskyřice Polycol® 112 je 1+0,5 kg; 3+1,5 kg; 5+2,5 kg; 10+5 kg, 20+10 kg a 30+15 kg.
 

112 30_9.jpg
112 20_10.jpg
112 10_5.jpg
112 5_2,5.jpg

Pryskyřice Polycol® 171 je balena 1+0,3 kg; 3+0,9 kg; 5+1,5 kg; 10+3 kg;20+6 kg a 30+9 kg

171 30_9.jpg
171 20_6.jpg
171 10_3.jpg
171 5_1,5.jpg

Kontrola a příprava směsi

Po otevření obalů zkontrolujte vizuálně vzhled epoxidové a tvrdící složky. Oba materiály jsou čiré, slabě nažloutné kapaliny různých viskozit. Tyto typy tvrdidel a pryskyřic nemají omezenou životnost. Pokud je tvrdidlo po částečném spotřebování pokryto bílým škraloupem, opatrně ho odstraňte, obal byl nedostečně zavžen a tvrdidlo na povrchu reagovalo se vzdušnou vlhkostí. V případě, že zakoupenou soupravu zpracováváte po částech, používejte k odměřování váhu. Tužící poměr Polycolu® 112 s tvrdidlem Polycol® 593 je 100:50 hmotnostním dílů. Tužící poměr Polycolu® 171 s tvrdidlem Polycol® 593 je 100:30 hmotnostním dílů. Obě složky je nutné dokonale promísit. K mísení, ne šlehání, používejte nízkootáčkové míchadla cca 500 až 600 otáček za minutu a vřetena, která do mísené kompozice zanáší minimální množství vzduchu. Mísení provádějte po dobu 2-3 minut. Doba zpracovatelnosti při teplotách 15-20 °C je cca 20-30 minut od přidání tvrdicí složky na podkladu. Připravujte si jen takové množství kompozice, které do půl hodiny zpracujete. Natuženou kompozici není možné ředit komerčními ředidly.

Druhy výstuže

Anorganické zastupuje nejčastěji sklené nebo uhlíkové vlákno. Organické zastupuje polyesterové, polypropylenové a polyamidové vlákno. Výztuž může být rozptýlená v celém prostoru laminátu nebo může být přísně orientována. V prvním případě jde například o skelnou nebo PP střiž s délkou vlákna cca 1 cm balenou v sáčcích nebo pytlích. Tato se přidává do kompozice a směs se nanáší běžným způsobem jako je špachtlování, několikanásobné válečkování ve speciálním případě stříkání. Ve ztuhlém laminátu jsou vlákna orientována ve všech směrech. Druhým případem je laminace s orientovaným vláknem. Zde se můžeme potkat se třemi variantami orientace. První způsob je navíjení nitě. Používá se nejčastěji při výrobě válcových zásobníků nebo trubek. Kolem středového válce nebo trnu rotují cívky s navinutou nití. Postupně kopyto opřádají za současného stříkání pryskyřice do návinu. Druhou a třetí variantou je laminování tkanou nebo netkanou textilií. Při těchto aplikacích je na podklad smočený pryskyřicí zaválečkována tkanina v jedné nebo několika vrstvách. V těchto třech variantách je vlákno orientováno v rovině laminátu. Vzhledem k orientaci této příručky se budeme dále zabývat laminováním tkanou a netkanou textilií.

Teploty při laminaci

Teplota laminační pryskyřice a tvrdidla před mísením by se měla pohybovat mezi 15-20 °C. Teplota podkladu při vlastní laminaci a vytvrzování by neměla klesnout pod 15 °C. Při nižších teplotách se prodlužuje doba vytvrzení. Aplikace provádějte nejméně 3 °C nad rosným bodem. Teplota vzduchu při nanášení laminační kompozice by měla korespondovat teplotou podkladu. Laminovanou plochu zbavte předem všech nečistot, ropných produktů a jiných separačních produktů přebroušením s následným důkladným zametením a vysátím pro odstranění prachu. Savé podklady před laminací napenetrujte. Nanášení natužené laminační pryskyřice provádějte laminačním válečkem nebo stěrkou s gumovým břitem. Je nutné dbát na dokonalé prosycení skelné tkaniny nebo rohože. Při difuzi laminační pryskyřice do tkaniny se významně mění vzhled z bílé na transparentní. Díky tomu je velmi dobře vidět kvalita provedení laminace. Následný den, po přebroušení, je možné tkaninu, v případě potřeby, dosytit.

Úprava podkladu

Před použitím epoxidové kompozice Polycol® 171 nebo Polycol® 112 na laminování, nejprve dobře očistěte laminované místo od nenosných nebo poškozených částí. Tento krok se provádí nejčastěji broušením. Hrubé broušení proveďte brusným plátnem č. 80. Pozor nezapomeňte brusný prach odstranit. Na opravované místo naneste natuženou epoxidovou kompozici. Nanášení se nejčastěji provádí válečkem s krátkým chlupem nebo štětcem.  Do ještě živého filmu vložte sklenou tkaninu vhodné gramáže a buď laminovacím válečkem nebo válečkem s krátkým chlupen tuto tkaninu zamáčkněte. Pohybem válečku vytěsněte všechny bubliny. Pokud není tkanina zcela prosycená, přidejte další natuženou pryskyřici a tuto rozválečkujte do tkaniny do prosycení. Prosycení tkaniny nebo rohože je velmi dobře viditelné. Po vytvrzení opravu přebruste jemnějším brusným plátnem č. 150 nebo 200, a dle potřeby proveďle duhou vrstvu laminace.

Laminační válečky a stěrky

Při aplikacích natužené pryskyřice do tkaniny nebo rohože válečkem je vhodné používat speciální kovové horizontální nebo vertikální laminační válečky nebo stěrky s gumovým břitem. U břitů volte bílou nebo šedou barvu. Stěrky s černým břitem z méně kvalitní pryže mažou. 

váleček nobby.jpg
váleček radius.jpg
paddle20rolle.jpg
finned roller 91.jpg

Laminování ploch

Celoplošnou laminaci užíváme například při rekonstrukcích bazénů, vodních a jiných nádrží. Velmi často se jedná o konstrukce betonové, méně často o konstrukce kovové. Prvním krokem je očistění podkladu od nenosných vrstev. Plochy čistíme mechanicky škrábáním a broušením, při větším rozsahu je vhodné použít k očištění pískování, případně otryskání tlakovou vodou. Při mokrých postupech je nutné nechat plochy vyschnout. U betonového podkladu provedeme intenzivní napenetrování u kovových podkladů antikorozní nátěr. Po zaschnutí penetrace vytmelíme praskliny a nerovnosti. Při velkém rozsahu nerovností neprovádíme lokální, ale celoplošné tmelení. Spotřeba tmelu je závislá na nerovnostech. Obvykle se pohybuje kolem 1 kg tmelu na jeden metr čtvereční. Po ztuhnutí tmelu přikročíme k vlastní laminaci. Z laminační tkaniny šíře jeden metr nastříháme pruhy vhodné délky. Na přetmelený povrch naválečkujeme natuženou pryskyřici a do této vložíme tkaninu. Tu pak zaválečkujeme laminačním válečkem do úplného smočení a vytěsnění vzduchu. Jednotlivé pruhy pak překládáme 5 až 10 cm přes sebe. V případě laminace bazénu nejprve laminujeme stěny nakonec pak dno. Po zavadnutí pryskyřice laminát ještě jednou převálečkujeme natuženou pryskyřicí s přídavkem cca  5% thixotropního přípravku pro snížení tečení kompozice. Tímto doplníme pryskyřici do míst kde je tkanina tzv. suchá. Výsledný povrch je slitý bez vystouplé tkaniny. Tímto krokem většinou u záchytných jímek a nádrží končíme. V případě bazénů laminát po vytvrzení přebrousíme a opatříme dvojnásobným nátěrem. Nátěr s ohledem na používanou bazénovou chemii obnovujeme cca v cyklu tří až pěti let.

www1.jpg
www2.jpg
www3.jpg
www4.jpg

Laminování prasklin

Častým požadavkem investora je plocha bez přiznaných dilatačních spár. V kapitole o dilatacích ať již konstrukčních nebo „divokých“ je popsáno, že dilatace je nutné ctít a síly, které pohybují budovami nelze ignorovat. Přes to nám laminát dává možnost vyhovět výše uvedenému přání na bezespárou podlahu. Praskliny a dilatace nejprve očistíme, napenetrujeme a vytmelíme do roviny. K laminacím používáme nejčastěji skelnou tkaninu gramáže 250 až 390 g/m2 prodávanou jako tzv. šálu. Jedná se o tkaný pruh šíře 40 cm dlouhý přibližně dvacet metrů. Vyrovnanou prasklinu nebo dilataci naválečkujeme s cca 20ti centimetrovým přesahem na každou stranu natuženou pryskyřicí. Spotřeba pryskyřice se pohybuje podle nerovností mezi 200 a 300 g/m2. U velmi rovných povrchů může být i menší. Do naválečkované pryskyřice vložíme tkaninu a laminačním válečkem z ní vytěsníme vzduchové bubliny. Tkaninu válečkujeme do jejího úplného smočení. Po ztuhnutí přelaminovaných míst, můžeme pokračovat dalšími užitnými vrstvami. Nejčastěji užívané jsou polymermaltové, polymerbetonové povlaky nebo lité podlahoviny. V případě, že dojde k oddělení podkladu v místě pod laminací, vznikne zde tzv. pseudoplovoucí podlaha. Užitná vrstva zůstává bezespárá i přes lokální oddělení od podkladu.

Laminace předmětů

V případech, kdy komerčně dostupné výrobky nevyhovují specifickým podmínkám zákazníka, můžeme tyto pomocí laminace vyrobit. Nutno říci, že výrobky z laminátů vynikají dlouhou životností, nízkými náklady na obnovu a snadnou údržbou. Z tohoto důvodu jsou krom obvyklých průmyslových aplikací používány pro výrobu všech možných typů lodí. Při požití uhlíkových nebo kevlarových vláken jsou lamináty používány v automobilovém a motocyklovém průmyslu. V zábavním průmyslu jsou to skluzavky, tobogany, modely zvířat žijících i vyhynulých, pohádkových bytostí. Všude tam, kde je potřeba požít materiály s nízkou hmotností a vysokými mechanickými parametry nachází lamináty své uplatnění. Jako základní kámen slouží tzv. pozitivní nebo negativní kopyto (patrice nebo matrice). Jedná se v podstatě o formu, kterou laminujeme zevnitř nebo zvenku. Záleží tedy na tom která strana výrobku má mít hladký povrch. Dříve se kopyto vyrábělo téměř výhradně ze dřeva, sádry, plechu tvrdého PVC. V současnosti nachází často uplatnění polystyrenová nebo polyuretanová pěna. Kopyto je nutné velmi dobře naseparovat, aby laminát nevytvořil nerozdělitelný spoj s kopytem. Separátor tedy zabraňuje přilepení výrobku na formu a usnadní snímání nebo vyjímání vytvrzeného laminátu. Jako separátor se užívají silikonové oleje, vosky nebo mýdla. Podle požadavku na mechanickou pevnost provádíme až několikanásobné laminování. Z důvodů estetických bývá poslední užitná vrstva laminátu ošetřena dekorativním nátěrem. Přidáním pigmentu přímo do pryskyřice je možné laminát probarvit v celé vrstvě.

Opravy

Při opravách poškozeného lamina lodí, stříšek, zásobníků, bazénů nejprve obrousíme poškozené místo. Brousíme vždy až do nosné plochy kolem. Při opravách záchytných van na ropné produkty provedeme ještě důkladné odmaštění. Obroušenou a očištěnou plochu naválečkujeme natuženou pryskyřicí a do ní vložíme předem připravenou „záplatu“. Laminačním válečkem tkaninu vtiskneme do pryskyřice až dojde k úplnému smočení a vytěsnění vzduchu. Po ztuhnutí laminátu „záplatu“ přebrousíme a provedeme druhou laminaci se záplatou přesahující původní cca o 5 cm na každé straně. Po zavadnutí provedeme uzavření povrchu naválečkováním další pryskyřice. Po závěrečném uzavření je povrch hladký, neporézní, slitý, bez vystupující tkaniny.

Brýle a štíty

Důležitou ochrannou pomůckou při homogenizaci laminačních pryskyřic a vlastní laminaci jsou ochranné brýle. V současnosti je na trhu snadno dostupná, široká nabídka lehkých plastových brýlí a štítů různé konstrukce.

Ardon V10.jpg
glasses-Talarmade.jpg
Honeywell LG20.jpg
štít Trident.jpg

Rukavice

Při práci s kapalnými pryskyřicemi, tvrdidly a jejich směsmi používejte vždy kvalitní pracovní rukavice. V současnosti je na trhu široká škála pracovních rukavic od těch jednorázových, až po rukavice na vícero použití. Též materiálů, ze kterých jsou vyrobeny je celá řada od gumochých, nitriloých, latexových až po useň kombinovanou s textilem. Správně zvolené rukavice by vás měly primárně ochánit před stykem s technologickými kapalinami. Neměly by omezovat pohyb a snižovat přesnost pracovního úkonu.

rukavice coldpro.jpg
polomacené latex rukavice l3500.jpg
CXS BRita White.jpg
CXS Brita black.jpg