Polymerbetony a polymermalty

Vysokopevnostní plněné třísložkové epoxidové potahy.

Sortiment

Pro interiéry i exteriéry je typickým představitelem kvalitního pojiva s výbornými mechanickými vlastnostmi Polycol® 117 vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 593 v poměru 100:50 hmotnostních dílů. V případě, že realizujete polymerbetonový povlak v interiéru, je vhodné ho po pokládce zalít tímtéž transparentním epoxidem. Při požadavku na matné provedení povrchu, lze polymerbetonový potah lakovat matným lakem Polycol® 324 PU vytvrzovaným tvrdidlem Polycol® 570 v poměru 100:20 hmotnostních dílů.

117 30_15.jpg
117 20_10.jpg
117 10_5.jpg
117 5_2,5.jpg

Souprava polymerbetonový komplet

Polymerbetonový komplet je souprava obsahující epoxidové pojivo Polycol® 117 vytvrzované tvrdidlem Polycol® 593 v poměru 100:50 hmotnostních dílů. K pojivu je přidáno přírodní nebo obarvené plnivo dle potřeb zákazníka. Souprava obsahuje 1,5 kg epoxidové pryskyřice, 0,75 kg tvrdidla a 16 kg přírodních nebo obarvených písků. Z této soupravy je možné vyrobit potah tloušťky 1 cm na ploše 1 metr čtvereční. Polymerbetonové povlaky se používají k potahům velmi namáhaných podlah garáží, servisů, dílen a skladů.

117 PBK.jpg

Souprava polymermaltový komplet

Polymermaltový komplet je souprava obsahující epoxidové pojivo Polycol® 117 vytvrzované tvrdidlem Polycol® 593 v poměru 100:50 hmotnostních dílů. K pojivu je přidáno přírodní křemenné plnivo. Souprava obsahuje 2 kg epoxidového pojiva, 1 kg tvrdidla a 15 kg přírodních písků. Polymermalty se používají jako výplň prasklin a výtluků betonových podlah skladů, dílen, garáží, expedičních ramp. Dále se polymermalta používá k zalévání kotev a podlévání aretačních ploten strojů nebo mostových ložisek. Souprava obsahuje 10 litrů polymermalty.

117 PMK.jpg

Podklad

Aby vytvrzené polymermalty, případně polymerbetony, vykazovaly optimální užitné vlastnosti, musí být mimo jiné aplikovány na betonové podklady předepsaných parametrů za normálních podmínek 50 % rel. vlhkosti vzduchu a teplotě po celou dobu pokládky 15-25 °C. Požadované parametry betonového podkladu dle ČSN 744 505:

Pevnost v tlaku ČSN 744 505
pojízdné                      min. 21,5 MPa
pochůzné                    min. 14,7 MPa
Vlhkost podkladu       max. 4 % hmot.
Přídržnost                   min. 1,5 MPa
Teplota podkladu       15-20 °C

Betonový podklad musí být suchý, vyzrálý nejméně 28 dní, musí být izolován proti vlivům spodní vlhkosti nebo podsklepený.  Povrch musí být zatažen dřevěným nebo plstěným hladítkem, nesmí být kletován, ani poprašován cementem. Před vlastní pokládkou musí být povrch velmi dobře zameten. Je vhodné použít výkonný průmyslový vysavač pro odstranění prachu. Je-li povrch podkladu poškozený (drolení, koroze, vystouplé cementové mléko apod.), příp. znečištěný naftou, oleji, asfaltem nebo jinými separátory, musí se provádět přebroušení, otryskání pískem nebo ocelovými kuličkami případně jiný ověřený, resp. vhodný způsob přípravy podkladu.

Vyhovuje-li podkladový beton všem požadovaným parametrům, provádí se minimálně 24 hodin před vlastním kladením penetrace podkladu. Smyslem penetrace je zejména zpevnit povrch betonu a vybudovat přechodový můstek mezi podkladem a užitnou vrstvou.

Aplikační tloušťky

Polymermalty se nejčastěji aplikují ve vrstvě od 1 do 6 mm, obvyklá vrstva je 3 mm. Spotřeba polymerbetonové směsi je pak cca 6 kg/m2.

Polymerbetony pro lehké namáhání (pochůznost, paletové a kolové vozíky atp.) se provádějí ve vrstvě od 3 do 7 mm. Obvyklá aplikační vrstva je cca 5 mm. Spotřeba polymerbetonové směsi je cca 9 kg/m2

Polymerbetony pro střední namáhání (pojízdnost osobním autem, vysokozdvižným vozíkem atp.) se provádějí ve vrstvě od 7 do 12 mm. Obvyklá aplikační vrstva polymerbetonu je cca 10 mm. Spotřeba polymerbetonové směsi je cca 18,5 kg/m2

Polymerbetony pro těžké namáhání (pojízdnost nákladním autem atp.) se provádějí ve vrstvě od 15 do 25 mm. Obvyklá aplikační vrstva polymerbetonu je cca 20 mm. Spotřeba polymerbetonové směsi je pak cca 37 kg/m2

Polymerbetony pro velmi těžké namáhání (pojízdnost kamiony, těžkými stavebními stroji atp.) se provádějí ve vrstvě od 15 do 25 mm. Obvyklá aplikační vrstva polymerbetonu je cca 20 mm. Spotřeba polymerbetonové směsi je pak cca 37 kg/m2. Do aplikované vrstvy polymerbetonu je vložena armovací kari síť.

Příprava kompozice

Nejnižší doporučená prováděcí teplota je 15 °C při použití standardního tvrdidla Polycol® 593. U tvrdidla Polycol® 553 je nejnižší prováděcí teplota 5 °C. Použití jiných tvrdidel je třeba předem konzultovat s pracovníky obchodního oddělení výrobce. Mísení obou reaktivních složek probíhá cca 2 až 3 minuty pomocí vhodného mechanického míchadla. Jako plnivo se nejčastěji používá suchý křemenný písek o velikosti zrna 0,1-2 mm.

Plnění 1 až 5 hmotnostních dílů pro polymermalty a 5 až 10 hmotnostních dílů pro polymerbetony na 1 hmotnostní díl pojiva. Při požadavku na provedení barevné polymermalty, resp. polymerbetony lze pojivo obarvit kolorovací pastou nebo použít práškové anorganické pigmenty. Barevnou kompozici lze též připravit z obarvených křemenných písků.

Mísení pojiva a plniva se provádí v míchačkách s oběžnými lopatkami v pevném bubnu za postupného vnášení plniva tak dlouho, dokud není zřejmé, že pojivo dokonale smočilo veškeré vnesené plnivo.  Při zpracování menších množství je možné používat i ruční míchací zařízení s vhodným vřetenem. Použití jiného typu plniva doporučujeme předem ověřit nebo konzultovat s výrobcem.

Tužící poměr

Přidání tvrdidla mimo stanovený mísicí poměr vede vždy ke zhoršení mechanických parametrů výsledné kompozice. Tato změna mechanických parametrů probíhá jak při podtužení (nedostatek tvrdidla), tak při přetužení (přebytek tvrdidla) kompozice. Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Návody však mohou jen právně nezávazně poradit neboť zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Návod nezohledňuje všechny okolnosti, a proto výrobce nemůže ručit za případné škody vzniklé nesprávným pochopením a použitím. Informace o materiálech jsou nepravidelně aktualizovány ve světle nových poznatků, nabytých zkušeností a legislativních změn.

Stacionární míchačky

Pro smočení písků natuženou epoxidovou kompozicí jsou používány míchačky s pevným bubnem a pohyblivými lopatkami uvnitř nádoby. Silný motor a převodovka umožní rychlé a efektivní vytvoření velkého množství polymerbetonu. Značkoví i neznačkoví obchodníci a obchodní sítě nabízí mnoho druhů míchacích zařízení tohoto typu. Pro ilustraci uvádíme například stacionární míchadla firmy Filamos, Levior, Diem nebo firmy Atika.

Levior 050S.jpg
m_250_filamos.jpg
diem-dz-300v_1.png
atika 140 l.jpg

Ruční míchací zařízení

Při vmíchání tvrdidla do epoxidové pryskyřice a následného smočení křemenného plniva je vhodné požívat pomaluoběžné míchací zařízení nebo míchadlo s plynulou regulací otáček. Zabráníte tak zbytečnému vnesení vzduchu do míchané kompozice. Dnes značkoví i neznačkoví obchodníci i obchodní sítě nabízí mnoho druhů míchacích zařízení. Pro ilustraci uvádíme například míchadla firmy Makita, Protool, Narex nebo firmy Metabo.

Narex EGM 10-E3 Basic.jpg
Metabo RWE 1020.jpg
Makita UT 1600.jpg
Einhell TE-MX 1600-2 CE.jpg

Míchací vřetena (metly)

Při výběru vlastního vřetene míchadla pro homogenizaci epoxidu a tvrdidla je nutné dbát na to, aby vřeteno svou konstrukcí do homogenizované hmoty nevmíchávalo vzduch. Pro smočení štěrků nebo písků používejte robusní pásková vřetena s velkou intenzitou míchání pro rychlé smočení povrchu plniv a snadný pohyb vřetene horizontálně a vertikálně v mísicí nádobě. Příkladem výrobců páskových metel je například firma Protool, Narex a Kubala s několika typy těchto kvalitních vřeten.

img_7_20100816.jpg
img_7_2010083.jpg
img_7_2010081.jpg
97bd21229275.jpg

Vlastní pokládka

Aktivovaná kompozice se po vysypání na podklad nejprve rozhrne hliníkovou latí a povrch zatáhne kovovým hladítkem smáčeným v xylenu. Při strojním kladení nacházejí uplatnění lehké rotační hladičky. Vždy si připravujte jen takové množství kompozice, které jste schopni při 20 °C zpracovat do cca půl hodiny. Tímto údajem není myšlena doba po zamísení v obalu, ale doba úpravy hmoty na podlaze. Doba v obalu je významně kratší a je závislá na množství hmoty v obalu a okolní teplotě vzduchu. Podlaha od natužené kompozice odebírá reakční teplo a tím prodlužuje dobu zpracování. Pokud je podlaha příliš studená je schopna významně prodloužit celý proces zesítění a následné pochůznosti a pojízdnosti. Tím se též posunuje doba potřebná pro výsledné vytvrzení a s tím související plné mechanické a chemické užívání. Polymermalty a polymerbetony z Polycolu® 117 jsou při 20 °C pochůzné prakticky za 24 hodiny. Plnému zatížení lze takto připravené podlahy vystavit za 7 dní při 20 °C.

Nářadí (hladítka)

Pro pokládku polymerbetonového nebo polymermaltového potahu lze použít jak komerčních nerezových, tak na míru upravených hladítek z produkce různých firem jako například Kubala, Stanley, Festa, Levior a podobně. Plochu hladítka volíme podle aplikační zkušenosti.Větším hladítkem obvykle připravujeme plochu rovnější. Menší hladítka používáme při aplikaci na členitou nebo hůře dostupnou plochu.

Hladítko nerezové Powerfix.jpg
Hladítko nerezové Ciret.jpg
POFGOO.jpeg
A0pT1E.jpeg

Čištění nářadí

K pokládce používejte vždy kvalitní nerezové hladítko. Obyčejné hladítko může při aplikaci písků s ostrým zrnem špinit povrch. Použité nářadí a nádoby očistěte bezprostředně po aplikaci ředidlem S 6300, S6003 nebo S 6005. Jen s dokonale čistým nářadím je možné bezproblémově natahovat polymermaltové, či polymerbetonové kompozice. Vytvrzenou epoxidovou kompozici lze z nářadí odstranit pouze horkovzdušnou pistolí a mechanickým sejmutím.

Brýle a štíty

Důležitou ochrannou pomůckou při homogenizaci a aplikacích dvousložkových epoxidových polymermaltových a polymerbetonových hmot jsou ochranné brýle. V současnosti je na trhu snadno dostupná, široká nabídka lehkých plastových brýlí a štítů různé konstrukce.

Ardon V10.jpg
glasses-Talarmade.jpg
Honeywell LG20.jpg
štít Trident.jpg

Rukavice

Při práci s kapalnými pryskyřicemi, tvrdidly a jejich směsmi používejte vždy kvalitní pracovní rukavice. V současnosti je na trhu široká škála pracovních rukavic od těch jednorázových, až po rukavice na vícero použití. Též materiálů, ze kterých jsou vyrobeny je celá řada od gumochých, nitriloých, latexových až po useň kombinovanou s textilem. Správně zvolené rukavice by vás měly primárně ochánit před stykem s technologickými kapalinami. Neměly by omezovat pohyb a snižovat přesnost pracovního úkonu.

rukavice coldpro.jpg
polomacené latex rukavice l3500.jpg
CXS BRita White.jpg
CXS Brita black.jpg

Vliv teploty

Při pokládkách polymerbetonů v teplých měsících, je vhodné mít pryskyřici, tvrdidlo a písky uskladněné v chladu a stínu. Rychlost vytvrzování je závislá na třech teplotách. Teplotě vzduchu, teplotě podkladu a teplotě vlastních složek kompozice. Vzhledem k tomu, že teplotu vzduchu a teplotu podkladu lze regulovat jen obtížně, je možné si prodloužit dobu zpracování jen chladnými surovinami. Po smísení všech složek je nutné co nejrychleji hmotu rozprostřít na plochu, nenechávat ji v nádobě a provést její uhlazení. V chladných obdobích je situace obrácená. Teplota vzduchu a podkladu může být v nočních hodinách až nevhodná, neboť teploty začnou klesat pod 10 °C a reakce se významně zpomaluje, až se může zastavit. Z tohoto důvodu je dobré mít pryskyřici, tvrdidlo a písky uskladněné v teple. Po smísení všech složek vzniklou hmotu chvíli nechte v nádobě, aby částečně naskočila reakce epoxidu s tvrdidlem. Tuto hmotu pak opět co nejrychleji rozprostřete na plochu, a proveďte její uhlazení. S ohledem na to, že aplikace polymerbetonů vyžaduje určitou zpracovatelskou zručnost, zkušenost a návyky, je potřeba posoudit doby a teploty individuálně pro konkrétní pokládku. Optimální pokládku polymerbetonových kompozic jsou mezi 15 a 20 °C. Při nižších teplotách se prodlužuje doba pro vytvrzení a při vyšších teplotách se zkracuje doba zpracování.

Vždy si připravujeme jen takové množství kompozice, které jsme schopni při 20 °C zpracovat do cca půl hodiny. Tímto údajem není myšlena doba po zamísení v obalu, ale doba úpravy hmoty na podlaze nebo podložce. Doba v obalu je významně kratší a je závislá na množství hmoty v obalu a okolní teplotě vzduchu. Podlaha od natužené kompozice odebírá reakční teplo a tím prodlužuje dobu zpracování. Příliš studená je schopna významně prodloužit celý proces zesítění a následné pochůznosti a pojízdnosti. Tím se též posunuje doba potřebná pro výsledné vytvrzení a související plné mechanické a chemické užívání.

Vliv vody

Při vlastní pokládce probíhá reakce epoxidového pojiva s tvrdidlem. Tato reakce pokračuje i v době, kdy už je povlak aplikován. Při normální teplotě je druhý den povlak pochůzný a plné mechanické parametry a zesítění pojivové kompozice dosahuje po sedmi dnech. Pokud do nedostatečně vytvrzené kompozice vnikne voda, dochází k emulgaci ještě nezesítěné pryskyřice a kompozice většinou nerovnoměrně zbělá. Tato barevná změna vede k pohledovému znehodnocení povlakové vrstvy. Z tohoto důvodu provádějte exteriérové aplikace vždy za takového počasí, kdy nehrozí, že do čerstvě nataženého povlaku naprší. Stupeň zesítění, kdy již k poškození nedochází je individuální a závisí na teplotě, podkladu a prostředí. Za normálních podmínek je to 24 hodin. Při interiérových aplikacích je možné namočení podlahy opět závislé na teplotě podkladu a prostoru a celkovému zesítění kompozice. Například voda z kapajících radiátorů, armatur nebo rozvodů do ještě nezesítěné kompozice znehodnocuje vzhled aplikovaného povlaku. Z výše uvedených důvodů doporučujeme plochy chemicky (voda, saponáty, desinfekce atd.) namáhat až po 7 dnech. Pokud bude povlak předčasně vystaven působení stojaté vody, může dojít ke změně odstínu, a to zejména u tmavých barevných provedení a za nízkých teplot. Jak již bylo uvedeno, při nízkých teplotách je proces zesítění epoxidové kompozice významně zpomalen, až zastaven a voda nebo jiné chemické médium může významně změnit vzhled nedostatečně vytvrzené kompozice.

Žloutnutí

Obecnou vlastností vytvrzených epoxidových kompozic je jejich postupné žloutnutí v průběhu času. Žloutnutí je závislé jak na použitém tvrdidle, tak na namáhání teplotou a UV zářením. Pro výše uvedenou epoxidovou kompozici je dodáváno tvrdidlo s pomalým žloutnutím. Působení ultrafialového a infračerveného záření ve venkovním prostředí nelze zabránit, a tedy přirozené žloutnutí není možné omezit. Při použití přírodních písků je žloutnutí málo viditelné a o výsledné barevnosti rozhoduje i barva přidávaného sušeného písku. U obarvených písků je patrný posun na tzv. „studených“ barvách jako jsou například bílá, šedá, modrá. Malý posun bude na tzv. „teplých“ barvách jako jsou žlutá, okrová, oranžová, červená, zelená, kde žloutnutí nebude vůbec viditelné. Barevná změna bude patrná teprve při dílčích opravách nebo velkých rekonstrukcích stávajících ploch. Při aplikacích polymerbetonů z obarvených písků pak rozhoduje o žloutnutí barevná skladba použitých písků.