Plniva

Kamenné koberce

Pro štěrkové potahy nabízíme prané, sušené a balené říční štěrky v přírodních našedlých odstínech a frakcích 2-4 mm a 4-8 mm a nahnědlém odstínu ve velikosti frakce 4-8 mm. Detailní popis vlastní aplikace naleznete na záložce Kamenné koberce.

Štěrk 2-4 mm šedý.jpg
Štěrk 4-8 mm šedý.jpg
Štěrk 4-8 mm hnědý.jpg

Křemenná moučka

Moučky se do epoxidových kompozic přidávají z několika důvodů. Mezi ně patří například zlevnění hmoty jejím připlněním. Uzavírání a vyrovnávání problematických povrchů. Snižování tekutosti natužené epoxidové hmoty (tixotropizace). Navýšení odolnosti abrazi. Výroba tmelících směsí, kde křemenná moučka slouží jako plnivo a současně jako tixotropní přísada. Přidávání křemenné moučky kvůli tixotropizaci směsi má pomalý náběh změny a mírně zvyšuje pracnost aplikace tmelící hmoty v závislosti na přidaném množství křemenné moučky. Křemenná moučka se přidává vždy až po natužení.

Křemenná moučka 20 kg.jpg

Polymerbetony a polymermalty

Pro přírodní polymermalty nejčastěji používají křemenné písky frakce 0,1-0,7 mm. Pro přírodní polymerbetony plniva frakce 0,1-2 mm. Detailní popis vlastní aplikace naleznete na záložce Polymerbetony.

Písek PR31.jpg
Písek PR1-2.jpg

Polymerbetony barevné

Barevné polymerbetony se připravují tak, že do natuženého pojiva se přidává obarvený křemenný písek. Polymerbetony mohou být jednobarevné i vícebarevné. Obarvené písky produkujeme v těchto barevných odstínech bílý, šedý, černý, okrový, červenohnědý, modrý a zelený. Objednat lze i směsi tzv. melíry. Detailní popis vlastní aplikace naleznete na záložce Polymerbetony.

Obarvený písek - bílý - rám.jpg
Obarvený písek - šedý - rám.jpg
Obarvený písek - černý - rám.jpg
Obarvený písek - modrý - rám.jpg

.

Obarvený písek - zelený - rám.jpg
Obarvený písek - okrový - rám.jpg
Obarvený písek - červenohnědý - rám.jpg

Tixotropní přísady

Tixotropní přísady přidáváme do směsí z důvodu snížení jejich tekutosti. Jejich přidáním obvykle chceme zabránit stékavosti materiálu na svislých nebo šikmých plochách. V nabídce máme dvě tixotropní přísady. První z nich je amorfní kysličník křemičitý prodávaný pod názvem Bílé saze. U tohoto materiálu je rychlý nástup nestékavosti již při malé přísadě. Tixotropii si aplikátor nastavuje podle toho v jaké teplotě pracuje a podle konkrétní aplikace. Obyvkle se jedná o přidané množství 3-5 %. Podobným materiálem jsou polypropylenová vlákna prodávaná pod obchodním názvem Bílé saze PP.  Toto tixotropní činidlo umožňuje vytvářet silné nestékavé vrstvy na svislých plochách.

Saze 1 kg.jpg
Saze 0,25 kg.jpg
Saze PP 1 kg.jpg
Saze PP 0,25 kg.jpg

Speciální plnivo

Speciální plnivo Filler X slouží k připlnění bezrozpouštědlových stěrkových nebo licích kompozic. Jedná se o minerální materiál, který umožnuje vysoké plnění použitého pojiva.

Fuller-X 25kg.jpg

Záškrab

Pro přírodní nebo barevné záškaby, prodáváme speciální plnivo Dorsilit 8 s frakcí 0,4-0,8 mm. Na přírodní záškraby se používají dva epoxidové systémy Polycol® 117 tužený tvrdidlem Polycol® 593 nebo Polycol® 264 tužený tvrdidlem Polycol® 568. Pro barevné záškraby jsou používány dvě epoxidové kolorované varianty, a to Polycol® 321 tužený Polycolem® 593 nebo Polycol® 321 L tužený Polycolem® 593.

Dorsilit 8 25kg - rámeček.jpg