Penetrace

Zpevnění podkladu, a vybudování přechodového můstku mezi podkladem a následnou vrstvou.

Penetrace skladu

Penetrace skladových ploch bezrozpouštědlovou kompozicí Polycol® 264 tuženou tvrdidlem Polycol® 568. Penetrace slouží jako podklad pod následný nátěr Polycol® 301 tužený tvrdidlem Polycol® 560.

penetrace podlahy skladu 1.jpg
penetrace podlahy skladu 2.jpg
penetrace podlahy skladu 3.jpg
penetrace podlahy skladu 4.jpg

Penetrace truhlárny

Penetrace bezrozpouštědlovou kompozicí Polycol® 264 tuženou tvrdidlem Polycol® 568 výrobních ploch truhlárny Podzimek v Brtnicích. Penetrace slouží jako podklad pod následný nátěr Polycol® 301 tužený tvrdidlem Polycol® 560.

penetrace podlahy truhlárny 1.jpg
penetrace podlahy truhlárny 2.jpg
penetrace podlahy truhlárny 3.jpg
penetrace podlahy truhlárny 4.jpg

Penetrace skladu chemikálií

Penetrace očištěné betonové podlahy skladu chemikálií dvousložkovou, transparentní, rozpouštědlovou penetrací Polycol® 225 tuženou tvrdidlem Polycol® 525. Penetrace slouží jako podklad pod ochranný povlak z vysokosušinovéno epoxidového nátěru Polycol® 321 tuženou tvrdidlem Polycol® 593. Aplikace je provedená v Děčíně ve velkoskladu chemikálií.

penetrace podlahy skladu 1.JPG
penetrace podlahy skladu 2.JPG
penetrace podlahy skladu 3.JPG
penetrace podlahy skladu 4.JPG

Penetrace autoservisu

Penetrace dvousložkovým epoxidovým penetrantem Polycol® 225 tuženým Polycolem® 525 betonové podlahy servisu kamionů Truck centra Volvo v Ústí nad Labem. Penetrace je provedena pod bezrozpouštědlový silnovrstvý nátěr Polycol® 321 tužený Polycolem® 593 firmou UL Stavby.

penetrace podlahy truck servisu 1.jpg
penetrace podlahy truck servisu 2.jpg
penetrace podlahy truck servisu 3.jpg
penetrace podlahy truck servisu 4.jpg

Penetrace požární jímky

Penetrace betonové požární jímky v Čečelicích hloubkovou rozpouštědlovou penetrací Polycol® 225 tuženou tvrdidlem Polycol® 525. Penetrace slouží jako podklad pod následný nátěr Polycol® 301 tužený tvrdidlem Polycol® 560. Penetraci provedla firma Podlahy Kunfalvi.

penetrace požární jímky 1.JPG
penetrace požární jímky 2.JPG
penetrace požární jímky 3JPG
penetrace požární jímky 4.JPG

Penetrace terasy

Penetrace hloubkovou, rozpouštědlovou, penetrací Polycol® 225 tuženou tvrdidlem Polycol® 525 sespádované terasy u soukromého rodinného domu pod potah přírodním kamenným kobercem. Penetrace je realizována svépomocí v Teplicích v Čechách. Penetrace slouží jako podklad pod následný kamenný koberec z pojivové kompozice Polycol® 123 tužené tvrdidlem Polycol® 593 a přírodního štěrku.

penetrace terasy 1.JPG
penetrace terasy 2.JPG
penetrace terasy 3.JPG
penetrace terasy 4.JPG

Penetrace skladu

Penetrace skladových prostor firmy Mivokor v Polné bezrozpouštědlovou kompozicí Polycol® 264 tuženou tvrdidlem Polycol® 568. Penetrace slouží jako podklad pod následný nátěr Polycol® 301 tužený tvrdidlem Polycol® 560.

Penetrace podlahy skladu 1.JPG
Penetrace podlahy skladu 2.JPG
Penetrace podlahy skladu 3.JPG
Penetrace podlahy skladu 4.JPG