Penetrace

Penetrační kompozice proniká do hloubky podkladu pro jeho sjednocení a zpevnění. 

Penetrování

Penetrace je technologický proces upravující podklad, slouží k bezprašné úpravě porézních podkladů jako jsou beton, zdivo, dřevo, sádrokarton atd. Penetrací a impregnací se zvyšují mechanické parametry, jako je pevnost a oděruvzdornost. Současně narůstá i odolnost chemická. Při těchto aplikacích penetrace dochází k zpevnění podkladu, vytěsnění vzduchu z povrchové vrstvy, sjednocení kvality povrchu a vybudování přechodového můstku mezi podkladem a následnou užitnou vrstvou.

Penetrační postupy

Rozpouštědlový penetrační nátěr se nanáší nejlépe válečkem. Bezrozpouštědlové systémy se nanáší válečkem nebo stěrkou s gumovým břitem. Penetrace se provádí do nenasákavosti. Na povrchu podkladu při použití rozpouštědlového penetrentu nesmí vznikat "kaluže" penetračního laku. Zaschlý povrchový film může zadržet rozpouštědla před jejich vytěkáním, proto "kaluže" vždy rozválečkujte do plochy. V případě opakované penetrace je obvyklá technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry 24 hodin. Pokud provádíme penetraci jako konečnou úpravu povrchu, je plocha pochůzná při 20 °C za 24 hodin. Před zpracováním penetračních hmot je nutné se nejprve dokonale seznámit s technologickým postupem aplikace, hygienou a bezpečností práce.

Sortiment

Bezrozpouštědlovým představitelem epoxidové penetrační kompozice je Polycol® 264 vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 568 v poměru 100:50 hmotnostních dílů. Zástupcem rozpouštědlové epoxidové penetrace je Polycol® 225 vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 525 v poměru 100:10 hmotnostních dílů.

Rozpouštědlová hloubková penetrace Polycol® 225 je balena do souprav: 1+0,1 kg; 2+0,2 kg; 4+0,4 kg; 8+0,8 kg a 25+2,5 kg

225 25_2,5.jpg
225 8_0,8.jpg
225 4_0,4.jpg
225 2_0,2.jpg

Bezrozpouštědlová penetrace Polycol® 264 je balena do souprav 3+1,5 kg; 5+2,5 kg; 10+5 kg; 20+10 kg a 30+15 kg

264 30_15.jpg
264 20_10.jpg
264 10_5.jpg
264 5_2,5.jpg

Tužící poměr

Přidání tvrdidla mimo stanovený mísicí poměr vede vždy ke zhoršení mechanických parametrů výsledné kompozice. Tato změna mechanických parametrů probíhá jak při podtužení (nedostatek tvrdidla), tak při přetužení (přebytek tvrdidla) kompozice. Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Návody však mohou jen právně nezávazně poradit neboť zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Návod nezohledňuje všechny okolnosti, a proto výrobce nemůže ručit za případné škody vzniklé nesprávným pochopením a použitím. Informace o materiálech jsou nepravidelně aktualizovány ve světle nových poznatků, nabytých zkušeností a legislativních změn.

Míchací zařízení

Při vmíchání tvrdidla do epoxidové penetrace je vhodné požívat pomaluoběžné míchací zařízení nebo míchadlo s plynulou regulací otáček. Zabráníte tak zbytečnému vnesení vzduchu do míchané kompozice. Dnes značkoví obchodníci i obchodní sítě nabízí mnoho druhů míchacích zařízení. Pro ilustraci uvádíme například míchadla firmy Makita, Protool, Narex nebo firmy Einhell. 

Narex EGM 10-E3 Basic.jpg
Metabo RWE 1020.jpg
Makita UT 1600.jpg
Einhell TE-MX 1600-2 CE.jpg

Míchací vřeteno (metla)

Penetrační epoxidové kompozice u dvousložkových penetrantů se připraví přidáním tvrdidla v předepsaném poměru do pryskyřice a důkladnou homogenizací vhodným mechanickým míchadlem. Po celou dobu přidávání tvrdidla se provádí míchání. Promíchávat se musí provádět od dna i ze stran, z důvodu dobré homogenizace. Prodejci vhodných míchadel jsou například Collomix, Protool, Narex, Kubala. Podle kvality a nasákavosti podkladu je spotřeba penetrační kompozice Polycol® 225 vytvrzované tvrdidlem Polycol® 525 obvykle 200 až 500 g/m2. Kvalitní betony mají spotřebu i 150 g/m2 nekvalitní betony tzv. slepičí betony i přes 700 g/m2.

metla_ws2 Protool www.jpg
20100816135224 www.jpg
michaci metla narex www.jpg
20100816135305 www.jpg

Výpočet spotřeby

Výpočet materiálové kalkulace rozpouštědlové penetrace je prostým násobením spotřeby a plochy zakázky. Udává-li se spotřeba dle nasákavosti podkladu například 0,3 - 0,7 kg/m2 na napenetrování podkladu, počítáme obvykle se spotřebou střední tj. 0,5 kg/m2. Při ploše 100 metrů čtverečních je pak výsledná spotřeba 0,5 kg/m2 x 100 m2 = 50 kg penetrační kompozice. Po vypočtení potřebného množství tento výsledek vynásobíme cenou za 1 kg hmoty a výsledkem je cenová kalkulace materiálu pro aplikaci. Obvyklá spotřeba se pohybuje mezi 0,3 až 0,4 kg/m2.

Brýle a štíty

Důležitou ochrannou pomůckou při homogenizaci a aplikacích epoxidových penetrací jsou ochranné brýle. V současnosti je na trhu snadno dostupná, široká nabídka lehkých plastových brýlí a štítů různé konstrukce.

Ardon V10.jpg
glasses-Talarmade.jpg
Honeywell LG20.jpg
štít Trident.jpg

Polomasky

Mezi ochranné pomůcky při aplikacích rozpouštědlových penetrací patří tzv. polomasky. Od firmy 3M, která vyrábí tento sortiment (masky, polomasky a filtry), lze zakoupit filtr pro ochranu proti acetonu, jedná se o třídu AX. AX = proti organickým sloučenínám s nízkým bodem varu <65 °C. Konkrétně je doporučován filtr 6098.

verkon polomaska 3m.jpg
Polomaska 3M.png
verkon filtr pro polomasku 3m.jpg
verkon filtr pro polomasku 3m.jpg

Rukavice

Při práci s kapalnými pryskyřicemi, tvrdidly a jejich směsmi používejte vždy kvalitní pracovní rukavice. V současnosti je na trhu široká škála pracovních rukavic od těch jednorázových, až po rukavice na vícero použití. Též materiálů, ze kterých jsou vyrobeny je celá řada od gumochých, nitriloých, latexových až po useň kombinovanou s textilem. Správně zvolené rukavice by vás měly primárně ochánit před stykem s technologickými kapalinami. Neměly by omezovat pohyb a snižovat přesnost pracovního úkonu.

rukavice coldpro.jpg
polomacené latex rukavice l3500.jpg
CXS BRita White.jpg
CXS Brita black.jpg