Laky

Transparentní ochrana podkladů.

Ochrana lakem

Laky slouží k transparentní ochraně podkladů před působením mechanických vlivů, vlivu čistících chemikálií a vody. Nanesený transparentní film může též úpravovat výsledný vzhled jako je lesk, polomat či mat. Nejčastěji jsou laky aplikovány na podklady dřevěné, ať již na masiv (palubky, parkety), dýhu (laťovka) nebo štěpky (OSB desky). Lak zvýrazní kresbu a krásu přírodního materiálu. Transparentní laky se dále používají i na uzavíraní dekorativních úprav nátěrů betonů, například lakování vsypu barevných lupínků (chipsů) do nátěrových systémů.

Lak na OSB desce.jpg
Lak na spárovce.jpg

Sortiment epoxidových laků

Představitelem typické rozpouštědlové epoxidové lakové kompozice je Polycol® 323 vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 560 v poměru 100:40 hmotnostních dílů. Jedná se o standardní leský lak. Jinou variantou rozpouštědlového epoxidového laku je Polycol® 323 polomat vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 560 v poměru 100:40 hmotnostních dílů. Lak obsahuje přídavek matovadla pro polomatný vzhled. Třetím rozpouštědlovým transparentním lakem je  Polycol® 323 keramic vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 560 keramic v poměru 100:50 hmotnostních dílů. Tento lak má přídavek pro strukturální reliéf povrchu a vyrábí se v matném provedení.

Balení laku Polycol® 323 lesk a polomat je 1+0,4 kg; 5+2 kg; 10+4 kg a 20+8 kg.
Balení laku Polycol® 323 keramic je 1+0,5 kg; 5+2,5 kg; 10+5 kg a 20+10 kg.

323 20_8.jpg
323 10_4.jpg
323 5_2.jpg
323 1_0,4.jpg

Sortiment polyuretanových laků

Představitelem rozpouštědlové polyuretanové lakové kompozice je Polycol® 324 PU vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 570 PU v poměru 100:20 hmotnostních dílů. Jedná se o standardní matný lak. Lak obsahuje přídavek matovadla pro matný vzhled. Variantou rozpouštědlového matného laku je Polycol® 324 PU lesk vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 570 PU v poměru 100:20 hmotnostních dílů. 

Balení laku Polycol® 324 PU lesk a mat je 1+0,2 kg a 4+0,8 kg.

324 PU 20_8.jpg

Kontrola a příprava laku

Po otevření obalu zkontrolujte tvrdící složku Polycol® 560 případně Polycol® 560 keramic. Tyto typy tvrdidel mají omezenou životnost. Pokud je tvrdidlo opravdu velmi viskózní (téměř neteče) nebo je odsazené od rozpouštědel v něm obsažených, nepokračujete v práci a zakupte tvrdidlo nové. Natužení takovým tvrdidlem již neposkytuje kvalitní film s dlouhou životností a mechanickou odolností. Doba expirace tvrdidla Polycol® 560 v dobře uzavřeném obalu je jeden rok. V případě, že zakoupenou soupravu zpracováváte po částech, používejte k odměřování vždy váhu. Tužící poměr Polycolu® 323 lesk i polomat je shodný, 100:40 hmotnostním dílů. Tužící poměr Polycolu® 323 keramic je 100:50 hmotnostních díů. Plniva obsažená v tvrdidle Polycol® 560 keramic vždy před tužením uveďte do vznosu. Obě složky je nutné dokonale promísit. K mísení, ne šlehání, používejte nízkootáčkové míchadla cca 500 až 600 otáček za minutu a vřetena, která do mísené kompozice zanáší minimální množství vzduchu. Mísení provádějte po dobu 2-3 minut. Doba zpracovatelnosti při teplotách 15-20 °C je cca 30-45 minut od přidání tvrdicí složky. Připravujte si jen takové množství kompozice, které do hodiny zpracujete. Připravený lak je možné ředit ředidlem S 6300 případně S 6003.

Podmínky při lakování

Teplota laku a tvrdidla před mísením by se měla pohybovat mezi 15 - 20 °C. Teplota podkladu při vlastní aplikaci a vytvrzování by neměla klesnout pod 15 °C. Aplikace provádějte nejméně 3 °C nad rosným bodem. Teplota vzduchu při nanášení laku by měla korespondovat teplotou podkladu. Lakovanou plochu zbavte předem všech nečistot, mastných skvrn, leštících past, vosků a jiných prostředků podlahové údržby přebroušením s následným důkladným zametením a vysátím pro odstranění prachu. Po vysátí prachu počkejte, až prach rozptýlený vysavačem a vlastním pohybem do vzduchu sedne a tento odstraňte na vlhko. Při stírání používejte jen vlažnou vodu. Nedostatečná hygiena prostředí vede k defektům výsledného lakového filmu. Nanášení laku provádějte štětcem, mohérovým, velurovým nebo nylonovým válečem s krátkým chlupem 2-4 mm. Je nutné dbát na dokonalé rozetření laku, aby tloušťka zaschlé, jednotlivé, lakové vrstvy byla max. 100 mikronů. V případě silnější vrstvy může dojít k uzavření rozpouštědel ve filmu a k významnému prodloužení jeho celkového vytvrzení. Lak lze aplikovat i stříkáním.

Vlastní lakování

Napouštěcí (penetrační) film můžete provést tak, že přiředíte materiál Polycol® 323 lesk nebo polomat přídavkem max. 20 % ředidla. Penetraci provádějte tak, aby nevznikala laková vrstva a všechna rozpouštědla přítomná ve hmotě mohla vytěkat před aplikací následné první lakové vrstvy. Z Polycolu 323® keramic nelze přiředěním vytvořit napouštěcí kompozici. Před nanesením další lakové vrstvy je vhodné předchozí vytvrzený lak slabě přebrousit brusným papírem č. 320. Kompozice jsou dodávány ve zpracovatelské konzistenci. Nově zakoupené zboží není nutné nijak ředit. Nově zakoupený epoxidový lak je po smísení laku a tvrdidla připraven přímo k aplikaci. Ředění se provádí u starších laků z důvodu, kdy při otevření laku a jeho opětovnému zavření, víčko dobře nedolehlo a dalším skladováním z obalu unikají přítomná rozpouštědla. Hmota se též dořeďuje, pokud se z obalu dlouhým skladování odpařila část rozpouštědel a vzrostla viskozita produktu. Laková kompozice se ředí podle potřeby max. však 10% ředidla. Snížený obsah ředidla odpařením má za následek obtížnější zpracování kompozice a zhoršenou kvalitu povrchu. Během lakování zajistěte větrání celého prostoru.

Spotřeby při lakování

Spotřeba Polycolu® 323 lesk i polomat je 150 až 200 g/m2 na jednu lakovou vrstvu. Obvykle se aplikují dvě lakové vrstvy. Na dřevěná schodiště doporučujeme tři lakové vrstvy.

Spotřeba Polycolu® 323 keramic je 150 až 250 g/m2 na jednu lakovou vrstvu. Lakování je obvykle provedeno jen jednou vrstvou. Při provádění dvou vrstev, další lakovou vrstvu provádějte druhý den.

Spotřeba Polycolu® 324 PU lesk i mat je 150 až 200 g/m2 na jednu lakovou vrstvu. Obvykle se aplikují dvě lakové vrstvy. Na dřevěná schodiště doporučujeme tři lakové vrstvy.

Tužící poměr

Přidání tvrdidla mimo stanovený mísicí poměr vede vždy ke zhoršení mechanických parametrů výsledné kompozice. Tato změna mechanických parametrů probíhá jak při podtužení (nedostatek tvrdidla), tak při přetužení (přebytek tvrdidla) kompozice. Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Návody však mohou jen právně nezávazně poradit neboť zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Návod nezohledňuje všechny okolnosti, a proto výrobce nemůže ručit za případné škody vzniklé nesprávným pochopením a použitím. Informace o materiálech jsou nepravidelně aktualizovány ve světle nových poznatků, nabytých zkušeností a legislativních změn.

Míchací zařízení

Při vmíchání tvrdidla do epoxidového laku je vhodné požívat pomaluoběžné míchací zařízení nebo míchadlo s plynulou regulací otáček. Zabráníte tak zbytečnému vnesení vzduchu do míchané kompozice. Dnes značkoví i privátní obchodníci i obchodní sítě nabízí mnoho druhů míchacích zařízení. Pro ilustraci uvádíme například míchadla firmy Makita, Protool, Narex nebo firmy Collomix.

Narex EGM 10-E3 Basic.jpg
Metabo RWE 1020.jpg
Makita UT 1600.jpg
Einhell TE-MX 1600-2 CE.jpg

Míchací vřetena (metly)

Při výběru vlastního vřetene míchadla dbejte na to, aby svou konstrukcí do homogenizované hmoty nevmíchávalo vzduch. Představitelem těchto míchadel je například dvouvrtulové vřeteno, kdy dolní vrtule zdvihá ze dna materiál do vznosu a horní vrtule proti této hmotě tlačí materiál shora z prostoru nad míchadlem. Vlastní mísení tedy probíhá dominantně mezi vrtulemi. Příkladem výrobce kotoučové metly je například firma Protool s několika typy těchto kvalitních vřeten. Obdobný typ nabízí například firma Collomix.

20100816135224 www.jpg
metla_ws2 Protool www.jpg
20100816135305 www.jpg
michaci metla narex www.jpg

Lakovací válečky

Při aplikacích válečkem je nutné požívat váleček, který není poškozován rozpouštědly přítomými v laku. Při výběru je třeba též hledět na to, zda z válečku nevypadávají chlupy, které dokáží zkazit vzhled aplikované hmoty. Pro epoxidové laky jsou vhodné válečky s krátkým chlupem 2 - 4 mm. Na trhu jsou běžně k dostání válečky firmy Kana typy Blaugold 6 mm, Moher synthetic 4 mm, Moher 6 mm, Velour 4 mm nebo válečky firmy Spokar Velur 4 mm, Nylon 6 mm. Některé typy válečků s chlupem 6 mm je vhodné před použitím na hraně zastřihnout.

Lakovací váleček Velur 250 mm.jpg
Lakovací váleček Velur 180 mm.jpg
Natírací váleček Nylon 250 mm.jpg
Natírací váleček Nylon 180 mm.jpg

Vliv vody

Při lakování probíhá reakce epoxidového pojiva s tvrdidlem. Tato reakce pokračuje i v době, kdy je již povlak aplikován. Při normální teplotě je druhý den povlak pochůzný a plné mechanické parametry a zesítění pojivové kompozice dosahuje po sedmi dnech. Pokud do nedostatečně vytvrzené kompozice vnikne voda, dochází k emulgaci a kompozice většinou nerovnoměrně zbělá. Tato barevná změna vede k pohledovému znehodnocení povlakové vrstvy. Z tohoto důvodu provádějte exteriérové aplikace vždy za takového počasí, kdy nehrozí, že do čerstvě nataženého povlaku pronikne voda nebo vlhkost z ovzduší, či podkladu. Stupeň zesítění, kdy již k poškození nedochází, je individuální, závisí na teplotě podkladu a prostředí, vlhkosti prostředí a větrání. Za normálních podmínek je to 24 hodin. Při interiérových aplikacích je možnost smočení podlahy opět závislé na teplotě podkladu a prostoru a celkovému zesítění kompozice. Například voda z kapajících radiátorů, armatur nebo rozvodů do ještě nezesítěné kompozice znehodnocuje vzhled aplikovaného povlaku. Z výše uvedených důvodů doporučujeme plochy chemicky namáhat vodou, saponáty, desinfekcí atd. až po 7 dnech. Vytvrzený lakový film je odolný dešťové, pitné i minerální vodě. 

Vliv teploty

Při aplikaci epoxidových kompozic je nutné sledovat tři teploty. První je teplota podlahy, která má dominantní vliv na dobu vytvrzení. Neméně důležité jsou teplota vzduchu v prostoru, kde je prováděna aplikace a teplota materiálu pro aplikaci. Všechny tři teploty jsou z hlediska kvalitní aplikace velmi důležité. Pozor, teplota vzduchu a teplota podlahy se mohou významně lišit! Teplota podlahy má díky tepelné kapacitě hmoty podlahy má velikou setrvačnost. Tedy například v nově vytápěném prostoru může být vzduch již vyhřátý na aplikační teplotu, ale podlaha může mít teplotu zcela nedostatečnou pro vlastní aplikaci. Epoxidový materiál by měl být před pokládkou vždy dostatečně vytemperovaný. Požadavek správné temperace složky A a složky B epoxidové kompozice vyplývá nejen z důvodu exotermní reakce, ale i z vlivu teploty na vznik vad při aplikacích. Nedostatečná teplota podlahy, vzduchu, materiálu, zvýšená vlhkost a prach mohou vést ke vzniku defektů. Snížená teplota vede ke zpomalení epoxidové reakce a prodloužení doby zrání.

K měření můžeme používat jak kontaktní, tak bezkontaktní teploměry. Na trhu je dostupná velká řada přístrojů v různém rozsahu měření, přesnosti měření a cenové hladině. Pozor! Prostorový teploměr položený na podlahu neměří teplotu podlahy, ale teplotu vzduchu těsně nad podlahou. Epoxidy oblíbená teplota se pohybuje mezi 15 °C až 20 °C jak v průběhu pokládky, tak i v průběhu vytvrzování. Prostorové digitální teploměry bývají velmi často kombinovány s měřením vlhkosti nebo i rosného bodu. 

Protiskluz

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ze dne 12. srpna 2009 v § 21 uvádí, že podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám. Dále uvádí, že v částech staveb užívaných veřejností, včetně pasáži a krytých průchodů musí protiskluzová úprava povrchu podlahy splňovat normované hodnoty. ČSN 74 4505 „Podlahy – Společná ustanovení" udává v čl. 4.17 jako kritérium protiskluznosti u částí staveb užívaných veřejností včetně pasáži a krytých průchodů, že hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně µ=0,5. Na základě naměřených výsledků lze konstatovat, že Polycol® 323 tvrzený tvrdidlem Polycol® 560 splňuje výše uvedené podmínky protiskluznosti za sucha i za mokra.

Lakování OSB desek

Dřevoštěpkové desky obsahují pojiva a hydrofobizační látky, které nejsou zcela kompatibilní s lekem Polycol® 323 a mohou při aplikaci silné vrstvy, v jednom kroku, způsobovat trhání filmu. Z tohoto důvodu je vhodné desky lakovat postupně v několika vrstvách od spotřebě cca 0,1 až 0,15 kg/m2. Lak nikdy nenanášejte v silných vrstvách. Po první lakové vrstvě proveďte lehké přebroušení smirkem č. 200. Přebroušení odstraní možná vlákna z OSB desek čnějící do prostoru. Každá následující laková vrstva více uzavírá prostor mezi jednotlivými štěpkami. Pro aplikaci používejte mohérové nebo velurové válečky s chlupem 2 až 4 mm. Obvykle se provádí nanesení ve třech krocích, kdy první vrstva se jako penetrace vsákne do podkladu. Následující dvě lakové vrstvy již slouží jako užitná ochrana OSB podlahy. 

Lakování nivelačních hmot

Při vytváření Hi Tech interiérů je častým požadavkem lakování nivelační hmoty, aby podlaha měla design betonu, ale současně aby byla hygienicky udržovatelná. Pozor, při těchto aplikacích vždy cementovou nivelační hmotu dobře přebruste od vypoceného cementového mléka a aditiv přítomných v nivelační hmotě, vyplavených k povrchu. Plocha musí být prakticky jednobarevná, pokud zákazník úmyslně nevyžaduje „šmouhy“, aby se podlaha, co nejvíce podobala prostému betonu. Při lakování je nestejnobarevnost (světlost, tmavost) významně zvýrazněna. Při nanášení lakové vrstvy dodržujete v celé ploše stejnou spotřebu laku. Lakování musí být provádělo živé do živého, aby nebyl viditelný překryv jednotlivých nanášených pruhů. Totéž pravidlo se týká i jiných podkladů, například parket, kde při rozsáhlejších plochách je nutné končit nanášený pruh laku v hřebínku nikoliv ve středu parkety.

Žloutnutí

Obecnou vlastností vytvrzených epoxidových kompozic je jejich postupné žloutnutí v průběhu času. Všechny epoxidové kompozice žloutnou. Některé rychleji a některé pomaleji. Žloutnutí je závislé na použité pryskyřici, tvrdidle, na namáhání IČ (teplem) a UV záření. Pro výše uvedenou epoxidovou kompozici je dodáváno tvrdidlo s pomalým žloutnutím. Působení ultrafialového a infračerveného záření ve venkovním prostředí nelze zabránit, a tedy přirozené žloutnutí není možné omezit. Při aplikacích v interiérech je dominantní podíl ultrafialové složky odfiltrován, ale část UV proniká i do obytných prostor. Rozdílné působení na podlahu, kdy je část podlahy nechráněna a část je cloněna může vést k barevným změnám v ploše. Infračervené působení (okny, topnými panely, podlahovým topením atd.) lze u oken omezit cloněním nebo ochrannou folií, u tepelných zdrojů nelze působení omezit. V topné sezóně budou epoxidy žloutnout tímto vlivem více než mimo ni. Vhodným výběrem barevného tónu se projev žloutnutí částečně potlačí, ale nikdy mu nelze zabránit. Nejvíce patrný je posun lakové vrstvy na na tzv. „studených“ barvách jako jsou například bílá, šedá, modrošedá, modrá, modrozelená. Malý posun bude na tzv. „teplých“ barvách jako jsou žlutá, okrová, oranžová, červená, hnědá, žlutozelená, žlutošedá, kde žloutnutí nebude vůbec viditelné. Barevná změna bude patrná teprve při dílčích opravách nebo velkých rekonstrukcích stávajících ploch. Změna barevného odstínu nemá vliv na vlastnosti a životnost.

Údržba

Ve vstupech do objektů instalujte vhodné a účinné čistící zóny, které pravidelně čistěte. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlah. Židle a křesla s defektními, chybějícími nebo nevhodnými kluzáky či kolečky, způsobují mechanické poškození povrchu podlahy a tomuto procesu je nutné se vyhnout. Doporučujeme i ostatní pohyblivý nábytek opatřit vhodnými kluzáky. Běžné denní čištění a odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádějte vysáváním a stíráním vlhkým mopem. Při strojovém mokrém čištění pro odstranění přilnutých nečistot použijte vhodný čistič ředěný vodou v předepsaném ředícím poměru. Odolné skvrny a gumové rýhy od podpatků, které nelze čistit běžnými metodami je možné odstranit vhodným čistidlem ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr čištěné místo omyjte čistou vodou, případně ošetřete prostředky snižujícími možnost zakotvení nových znečištění. Skvrny odstraňujte, pokud možno okamžitě. Některé typy pigmentů mohou po určité době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je po té obtížné nebo nemožné. Ošetřování podlahy s epoxidovým povlakem provádějte čistou vlažnou vodou nebo vodou s přídavkem saponátu. Při intenzivní očistě používejte neutrální nebo alkalické čisticí prostředky. Leštící pasty a vosky používejte dle provozu.

rohož Emporo.jpg
rohož VNBal.jpg
rohož JKT.jpg
rohož Martall.png

Kolečka kancelářských křesel

Kancelářská křesla jsou prodávána s kolečky v různé kvalitě provedení. Vyšší kvalita koleček přináší nejen pohodlnější užívání křesla, ale i menší lokální opotřebení lakového filmu.

small.jpg
silikon.jpg
silikon 2.jpg
standard.jpg

Podložky kancelářských křesel

Pod kolečky kancelářských křesel dochází k významnému poškozování podlahových povlaků. Intenzita poškození podlahy je závislá na kvalitě koleček, jejich počtu a doby zatížení křesla. Jednoduchá podložka na podlaze tuto amortizaci eliminuje.

Smartmatt.jpg
protector-suelo.jpg
Kenex.jpg
Podložka.jpg

Brýle a štíty

Důležitou ochrannou pomůckou při homogenizaci a aplikacích rozpouštědlových epoxidových a polyuretanových laků jsou ochranné brýle. V současnosti je na trhu snadno dostupná, široká nabídka lehkých plastových brýlí a štítů různé konstrukce.

Ardon V10.jpg
glasses-Talarmade.jpg
Honeywell LG20.jpg
štít Trident.jpg

Polomasky

Mezi ochranné pomůcky při aplikacích rozpouštědlových laků patří tzv. polomasky, které pomocí filtrů třídy A1 a A2 ochraňují před vdechováním plynů a výparů organických rozpouštědel s bodem varu vyšším než 65 °C. Od firmy 3M, která vyrábí tento sortiment (masky, polomasky a filtry), lze zakoupit filtr na ochranu proti organickým sloučenínám s nízkým bodem varu nad 65 °C. Konkrétně je doporučován filtr 6051 a 6055.

verkon polomaska 3m.jpg
Polomaska 3M.png
verkon filtr pro polomasku 3m.jpg
verkon filtr pro polomasku 3m.jpg

Rukavice

Při práci s kapalnými pryskyřicemi, tvrdidly a jejich směsmi používejte vždy kvalitní pracovní rukavice. V současnosti je na trhu široká škála pracovních rukavic od těch jednorázových, až po rukavice na vícero použití. Též materiálů, ze kterých jsou vyrobeny je celá řada od gumochých, nitriloých, latexových až po useň kombinovanou s textilem. Správně zvolené rukavice by vás měly primárně ochánit před stykem s technologickými kapalinami. Neměly by omezovat pohyb a snižovat přesnost pracovního úkonu.

rukavice coldpro.jpg
polomacené latex rukavice l3500.jpg
CXS BRita White.jpg
CXS Brita black.jpg