Nátěry

Nátěr je vrstva pigmentovaného polymeru chránící podklad před poškozením.

Dělení nátěrových hmot

Epoxidové nátěrové hmoty slouží k ochraně podkladu před působením chemikálií, vody, povětrnosti a koroze. Užívají se k finální úpravě vzhledu, jako je například barevnost, lesk či mat. Nátěrové hmoty dělíme na vodou ředitelné, rozpouštědlové a bezrozpouštědlové. Dalším dělením může být to, zda se jedná o hmoty jednosložkové, dvousložkové nebo vícesložkové. Můžeme je dělit podle vzhledu na transparentní nebo pigmentované, na lesklé, polomatné nebo matné. Podle užitého pojiva, množství sušiny, fyzikálních nebo chemických vlastností, atd. Z těchto důvodů je vhodné využít pro výběr vhodného typu na konkrétní aplikaci poradenství technického servisu výrobce.

Aplikační postup

U jednosložkových nátěrových hmot provádíme nejprve zamíchání pro uvedení možných úsad do vznosu, následně provádíme nanášení. U dvousložkových nátěrových hmot nejprve provedeme promíchání složky A (pojivová epoxidová část), pak přidáváme za mísení složku B (tvrdící část). Dále provedeme důkladnou homogenizaci po dobu cca 2-3 minuty. U třísložkových vodouředitelných nátěrových hmot přidáváme vodu po smíchání složky A a B do vzniku zpracovatelné konzistence. Případný škraloup na povrchu nátěrové hmoty vždy odstraníme a nikdy se nepokoušíme ho rozmíchat do nátěrové hmoty. Míchání provádíme vhodným míchadlem. Zhomogenizovanou kompozici aplikujeme na připravený podklad. Aplikace se provádí převážně válečkováním, štětcem nebo stříkáním. Mezi jednotlivými nátěry je nutné dodržet předepsanou technologickou přestávku. Doporučená minimální teplota podkladu při nátěrech je 15 °C. Vhodná aplikační teplota se pohybuje v intervalu 15 – 20 °C. Při práci v exteriéru nepracujeme za deště nebo rosy, ani na přímém slunci při vysokých teplotách vzduchu a podkladu. Pokud je to možné snažíme se zajistit jak v exteriéru, tak interiéru bezprašné prostředí.

Sortiment

Typickým představitelem dvousložkové rozpouštědlové epoxidové nátěrové hmoty na beton je Polycol® 301 vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 560 v poměru 100:20 hmotnostních dílů. Zástupcem bezrozpouštědlové epoxidové nátěrové hmoty na beton je Polycol® 321 vytvrzovaný tvrdidlem Polycol® 593 v poměru 100:30 hmotnostních dílů. Dalšími nátěry v sortimentu jsou jednosložkové epoxyesterové nátěrové hmoty střešní nátěr Polycol® 384 a Polycol® 385 s antikorozní přísadou.

Kolorovaný rozpouštědlový nátěr Polycol® 301 je balen do souprav: 1+0,2 kg; 5+1 kg; 10+2 kg a 20+4 kg

301 20_4.jpg
301 10_2.jpg
301 5_1.jpg
S2321 1_0,4.jpg

Kolorovaný bezrozpouštědlový nátěr Polycol® 321 je balen do souprav: 5+1,5 kg; 10+3 kg; 20+6 kg a 30+9 kg

321 30_9.jpg
321 20_6.jpg
321 10_3.jpg
321 5_1,5.jpg

Barevné odstíny

Epoxidové nátěrové hmoty na beton vyrábíme v odstínech barevné stupnice RAL (www.ral.cz). Mimo tuto stupnici jsou též velmi oblíbené některé nestandardní odstíny jako je například odstín červenohnědý, okrový a světle okrový. Po domluvě kolorujeme nátěrové hmoty i do jiných než RALových odstínů.

RAL K7.jpg
Světle okrová.jpg
Okrová.jpg
Červenohnědá.jpg

Epoxyesterové nátěry

Jednosložkové epoxyesterové nátěry Polycol® 384 (střešní nátěr) a Polycol® 385 (antikorozní nátěr) jsou baleny dle zákaznických potřeb do různých balení.

Jednosložkový epoxyesterový střešní nátěr Polycol® 384 je balen: 3 kg; 5 kg; 10 kg, 20 kg a 30 kg
Jednosložkový epoxyesterový antikorozní nátěr Polycol® 385 je balen: 3 kg; 5 kg; 10 kg, 20 kg a 30 kg

384 10.jpg
384 5.jpg
385 10.jpg
385 5.jpg

Tužící poměr

Přidání tvrdidla mimo stanovený mísicí poměr vede vždy ke zhoršení mechanických parametrů výsledné kompozice. Tato změna mechanických parametrů probíhá jak při podtužení (nedostatek tvrdidla), tak při přetužení (přebytek tvrdidla) kompozice. Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Návody však mohou jen právně nezávazně poradit neboť zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Návod nezohledňuje všechny okolnosti, a proto výrobce nemůže ručit za případné škody vzniklé nesprávným pochopením a použitím. Informace o materiálech jsou nepravidelně aktualizovány ve světle nových poznatků, nabytých zkušeností a legislativních změn.

Míchací zařízení

Při vmíchání tvrdidla do epoxidového nátěru je vhodné požívat pomaluoběžné míchací zařízení nebo míchadlo s plynulou regulací otáček. Zabráníte tak zbytečnému vnesení vzduchu do míchané kompozice. Dnes značkoví i neznačkoví obchodníci i obchodní sítě nabízí mnoho druhů míchacích zařízení. Pro ilustraci uvádíme například míchadla firmy Makita, Narex, Protool nebo firmy Metabo.

Narex EGM 10-E3 Basic.jpg
Metabo RWE 1020.jpg
Makita UT 1600.jpg
Einhell TE-MX 1600-2 CE.jpg

Míchací vřetena (metly)

Při výběru vlastního vřetene míchadla tvrdící a epoxidové složky dbát na to, aby svou konstrukcí do homogenizované hmoty nevmíchávalo vzduch. Představitelem těchto míchadel je například dvouvrtulové vřeteno, kdy dolní vrtule zdvidá ze dna materiál do vznosu a horní vrtule proti této hmotě tlačí materiál shora z prostoru nad míchadlem. Vlastní mísení tedy probíhá dominantně mezi vrtulemi. Příkladem výrobce kotoučové metly je například firma Protool, Narex a Kubala s několika typy těchto kvalitních vřeten.

20100816135224 www.jpg
metla_ws2 Protool www.jpg
20100816135305 www.jpg
michaci metla narex www.jpg

Aplikační válečky

Při aplikacích válečkem je nutné požívat váleček nebo štětec, který není poškozován rozpouštědly přítomými v laku. Při výběru je třeba též hledět na to, zda z válečku nebo štětce nevypadávají chlupy, které dokáží zkazit vzhled aplikované hmoty. Pro epoxidové hmoty jsou vhodné válečky s krátkým chlupem 4 - 6 mm. Na trhu jsou běžně k dostání válečky firmy Kana typy Blaugold 6 mm, Moher synthetic 4 mm, Moher 6 mm, Velour 4 mm nebo válečky firmy Spokar Velur 4 mm, Nylon 6 mm. Některé typy válečků s chlupem 6 mm je vhodné před použitím na hraně zastřihnout.

Natírací váleček Nylon 250 mm.jpg
Natírací váleček Nylon 180 mm.jpg
Lakovací váleček Velur 250 mm.jpg
Lakovací váleček Velur 180 mm.jpg

Strukturální nátěry

Při vytváření strukturálních nátěrů částicového typu do nátěrové hmoty přidáváme plnivo různé velikosti s různým tvarem zrna. Nejlevnější variantou je tříděný křemenný písek. V průmyslu je oblíbené plnění frakcí 0,4 až 0,8 mm. Množství přidaného písku do nátěrové hmoty změní obtížnost vlastní aplikace. Pro systém Polycol 321 je příjemné plnění 1 kg plniva na 2 kg natužené směsi nátěrové hmoty. Je možné plnit větším i menším podílem písku. S rostoucím množstvím plniva sice klesá cena, ale stoupá pracnost nanášení hmoty. Pozor strukturální nátěrové hmoty nelze aplikovat klasickými velurovýni nebo nylonovými válečky. K těmto aplikacím potřebujete speciální strukturovací válečky.

Strukturovací váleček Sto-Schlingenwalze 250 mm.jpg
Strukturovací váleček Moltopren hrášek 180 mm.jpg

Rovnání podkladu

Při aplikacích nátěrových hmot je důležitý reliéf natíraného povrchu podkladu. Například v případě, že povrch betonu je po stržení dřevěnou latí "střapatý" a z technologických důvodů nelze provést ani broušení, ani vyrovnávací stěrku, se nabízí možnost srovnání povrchu jeho zatažením. Obvykle se tento krok dělá z bezrozpouštědlových hmot, jako je například Polycol® 321, Polycol® 321 L nebo Polycol® 609. K zatažení se používají kovové stěrky s gumovým břitem na teleskopické násadě. Při vlastní aplikaci tak nedochází ke vzniku nátěrového filmu, ale jen k zaplnění reliéfu. Tento způsob předúpravy povrchu podkladu má nižší materiálovou spotřebu než opakované válečkování plochy.

Unger 343.jpg
Libros kov guma.jpg
stomax 60 cm.jpg
BawiTec profis-l300.jpg

Podešve s hroty

Při pohybu v litých kompozicích nebo nátěrových hmotách, používejte "boty" s hroty. Na trhu je množství různých podešví s různě dlouhými hroty. Epoxidové hmoty s ohledem na své aplikační tloušťky nevyžadují speciální typ těchto podešví. Při pohybu na povrchu anhydritových stěrkových vyrovnávacích hmot vyměňte hroty za obyčejné šrouby. Zvětšíte tak plochu "hrotu" a při chůzi nedojde k propíchnutí napenetrovaného povrchu anhydritu.

Boty s hroty 1.jpg
podešve s hroty.jpg
Janser.jpg
Geko.jpg

Ředění

Do bezrozpouštědlových nátěrových hmot nepřidáváme žádná rozpouštědla pro úpravu konzistence. Pokud tak učiníme, musíme s nátěrem zacházet jako s hmotou rozpouštědlovou. Rozpouštědlové hmoty ředíme předepsanými rozpouštědly. Použití jiných je nutné konzultovat s technickým servisem výrobce. Při ředění je třeba dbát na parametr maximálního ředění určeného výrobcem. Vodou ředitelné nátěrové hmoty ředíme  na zpracovatelskou konzistenci s ohledem na parametr maximálního ředění uvedený obvykle v technickém nebo informačním listu.

Dekorativní úpravy

Vsyp obarveného písku: Jako dekorativní úpravu lze provést vsyp obarveného písku do transparentní nebo i pigmentované nátěrové hmoty. Po vytvrzení se odstraní přebytečný vsyp a povrch se zlehka přebrousí. Po vysátí obroušeného podílu se plocha převálečkuje transparentním lakem.

Vsyp barevných chipsů: Na čerstvě aplikovanou nátěrovou hmotu lze pohodit barevné chipsy (lupínky). Toto provádíme z dekorativních důvodů pro optické rozbití plochy. Při aplikaci posypu písky nebo chipsy musíme dbát na jejich rovnoměrné rozmístění na ploše. Po vytvrzení nátěru se chipsy stejně jako písek smetou pro další použití. Celá plocha se následovně uzavře ochranným transparentním nátěrem.

Zvýšený protiskluz

V případě požadavku na zvýšení protiskluznosti betonových podlah, je možné nátěr posypat suchým křemičitým pískem. Ten se aplikuje do čerstvého nátěru. Po vytvrzení se neukotvený písek zamete nebo vysaje průmyslovým vysavačem. Posyp je nutné z důvodu dobrého ukotvení převálečkovat druhým nátěrem. Barevnost takovéto úpravy určuje použitá nátěrová hmota a hrubost povrchu použitá frakce písku.

Spotřeba nátěru

Spotřeba materiálů se odvíjí od způsobu aplikace nátěrové hmoty na podklad a od parametru nasákavosti podkladu. Vzhledem k tomu, že při nátěrových úpravách pracujeme na podkladech se sníženou nasákavostí díky předchozí penetraci a pro aplikaci užíváme vhodné válečky lze říci, že pro vodou ředitelné a nízkoviskozní systémy jsou vhodné válečky s delším chlupem a výsledná spotřeba se pohybuje mezi 120 g/m2  až 200 g/m2. Pro středně viskózní, většinou rozpouštědlové systémy jsou vhodné válečky se středně dlouhým chlupem a spotřeba se pohybuje mezi 180 g/m2  až 250 g/m2. Pro viskózní nátěrové hmoty, většinou bezrozpouštědlové systémy je vhodné užívat válečky s nejkratším chlupem a spotřeba se pohybuje mezi 230 g/m2  až 350 g/m2. Z uvedeného vyplývá, že čím viskóznější je nátěrová hmota tím kratší chlup na válečku užíváme a i přes to spotřeba na jeden metr čtvereční stoupá. Dalším a nikoliv zanedbatelným vlivem je drsnost povrchu. Výše uvedené spotřeby jsou platné pro nekletovaný betonový povrch zatažený dřevěným hladítkem.  Se stoupající hrubostí roste spotřeba nátěrové hmoty. Plocha zaměřená je ve skutečnosti menší než plocha skutečná s ohledem na drsnost. Dalším vlivem je skutečnost, že nátěrová hmota zaplňuje nejprve prostor dna mezi zrny a z tohoto prostoru jí váleček i štětec obtížně vytírají do další plochy. Obecně se spotřeby rozpouštědlových nátěrů pohybují mezi 0,15 - 0,25 kg/m2 na jeden nátěr. Nejčastěji se aplikují nátěry dva s ohledem na kryvost nátěrové hmoty a požadovanou výslednou tloušťku ochranného filmu.

Výpočet spotřeby

Výpočet materiálové spotřeby je prostým násobením spotřeby a plochy zakázky. Udává-li výrobce spotřebu 0,2 - 0,3 kg/m2 na jeden nátěr počítáme se spotřebou střední tj. 0,25 kg/m2. Například při ploše 100 metrů čtverečních a pro dva nátěry je pak výsledná spotřeba 0,25 kg/m2 x 100m2 x 2 nátěry = 50 kg natužené nátěrové směsi. Po vypočtení množství potřebné nátěrové hmoty tento výsledek vynásobíme cenou za 1 kg nátěrové hmoty a výsledkem je cenová kalkulace materiálu pro aplikaci.Pozor, je třeba uvědomit si, že tento výpočet vychází ze střední spotřeby. Pokud je reliéf plochy větší a podlahář nehlídá spotřebu, pak je vhodnější počítat s horní hranicí. Tedy spotřeba 0,3 kg/m2 x 100m2 x 2 nátěry = 60 kg natužené nátěrové směsi. 

Žloutnutí

Obecnou vlastností vytvrzených epoxidových kompozic je jejich postupné žloutnutí v průběhu času. Všechny epoxidové kompozice žloutnou. Některé rychleji a některé pomaleji. Žloutnutí je závislé na použité pryskyřici, tvrdidle, na namáhání UV zářením a teplem. Pro výše uvedenou epoxidovou kompozici je dodáváno tvrdidlo s pomalým žloutnutím. Působení ultrafialového a infračerveného záření ve venkovním prostředí nelze zabránit. Přirozené žloutnutí je možné omezit přelakováním vhodným polyuretanovým lakem. Při aplikacích v interiérech je dominantní podíl ultrafialové složky odfiltrován, ale část UV proniká i do obytných prostor. Rozdílné působení na podlahu, kdy je část podlahy nechráněna a část je cloněna může vést k barevným změnám v ploše. Vhodným výběrem barevného odstínu se projev žloutnutí částečně potlačí, ale nikdy mu nelze zabránit. Nejvíce patrný je posun na tzv. „studených“ barvách barevného spektra, jako jsou například bílá, šedá, modrošedá, modrá, modrozelená. Malý posun bude na tzv. „teplých“ barvách, jako jsou žlutá, okrová, oranžová, červená, hnědá, žlutozelená, žlutošedá, kde žloutnutí nebude vůbec viditelné. Barevná změna bude patrná teprve při dílčích opravách nebo velkých rekonstrukcích stávajících ploch. Změna barevného odstínu nemá vliv na vlastnosti a životnost nátěrových hmot.

Údržba

Ve vstupech do objektů instalujte vhodné a účinné čistící zóny, které pravidelně čistěte. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlah. Židle a křesla s defektními, chybějícími nebo nevhodnými kluzáky či kolečky, způsobují mechanické poškození povrchu podlahy. Tomuto procesu je nutné se vyhnout. Doporučujeme i ostatní pohyblivý nábytek opatřit vhodnými kluzáky. Běžné denní čištění a odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádějte vysáváním a stíráním vlhkým mopem. Při strojovém mokrém čištění pro odstranění přilnutých nečistot použijte vhodný čistič ředěný vodou v předepsaném ředícím poměru. Odolné skvrny a gumové rýhy od podpatků, které nelze čistit běžnými metodami je možné odstranit vhodným čistidlem ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr čištěné místo omyjte čistou vodou, případně ošetřete prostředky snižujícími možnost zakotvení nových znečištění. Skvrny odstraňujte, pokud možno okamžitě. Některé typy pigmentů mohou po určité době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je po té obtížné nebo nemožné. Ošetřování podlahy s epoxidovým povlakem provádějte čistou vlažnou vodou nebo vodou s přídavkem saponátu. Při intenzivní očistě používejte neutrální nebo alkalické čisticí prostředky. Leštící pasty a vosky používejte dle provozu.

rohož Emporo.jpg
rohož VNBal.jpg
rohož JKT.jpg
rohož Martall.png

Kolečka kancelářských křesel

Kancelářská křesla jsou prodávána s kolečky v různé kvalitě provedení. Vyšší kvalita koleček přináší nejen pohodlnější užívání křesla, ale i menší lokální opotřebení nátěru podlahy.

small.jpg
silikon.jpg
silikon 2.jpg
standard.jpg

Podložky kancelářských křesel

Pod kolečky kancelářských křesel dochází k významnému poškozování podlahových povlaků. Intenzita poškození podlahy je závislá na kvalitě koleček, jejich počtu a doby zatížení křesla. Jednoduchá podložka na podlaze tuto amortizaci eliminuje.

Smartmatt.jpg
protector-suelo.jpg
Kenex.jpg
Podložka.jpg

Brýle a štíty

Důležitou ochrannou pomůckou při homogenizaci a aplikacích epoxidových a polyuretanových nátěrů jsou ochranné brýle. V současnosti je na trhu snadno dostupná, široká nabídka lehkých plastových brýlí a štítů různé konstrukce.

Ardon V10.jpg
glasses-Talarmade.jpg
Honeywell LG20.jpg
štít Trident.jpg

Polomasky

Mezi ochranné pomůcky při aplikacích rozpouštědlových nátěrů patří tzv. polomasky, které pomocí filtrů třídy A1 a A2 ochraňují před vdechováním plynů a výparů organických rozpouštědel s bodem varu vyšším než 65 °C. Od firmy 3M, která vyrábí tento sortiment (masky, polomasky a filtry), lze zakoupit filtr na ochranu proti organickým sloučenínám s nízkým bodem varu nad 65 °C. Konkrétně je doporučován filtr 6051 a 6055.

verkon polomaska 3m.jpg
Polomaska 3M.png
verkon filtr pro polomasku 3m.jpg
verkon filtr pro polomasku 3m.jpg

Rukavice

Při práci s kapalnými pryskyřicemi, tvrdidly a jejich směsmi používejte vždy kvalitní pracovní rukavice. V současnosti je na trhu široká škála pracovních rukavic od těch jednorázových, až po rukavice na vícero použití. Též materiálů, ze kterých jsou vyrobeny je celá řada od gumochých, nitriloých, latexových až po useň kombinovanou s textilem. Správně zvolené rukavice by vás měly primárně ochánit před stykem s technologickými kapalinami. Neměly by omezovat pohyb a snižovat přesnost pracovního úkonu.

rukavice coldpro.jpg
polomacené latex rukavice l3500.jpg
CXS BRita White.jpg
CXS Brita black.jpg