Lepidla

Lepidlo umožňuje vzájemné přilnutí povrchů a tím jejich pevné spojení.

Výběr lepidla

Při výběru lepidla je třeba zvážit vhodnost jeho použití na aplikaci a to vzhledem k několika faktorům. Jsou to zejména, materiály lepených ploch, požadovaná pevnost spoje a mechanické namáhání všeobecně, rychlost fixace, těsnost spoje, vzhled spoje, tepelné nebo chemické namáhání spoje, elektrické vlastnosti a obecně vlastnosti po vytvrzení. Naše společnost nabízí klasické dvousložkové epoxidové lepidlo Polycol® 171.

Sortiment

Lepící pryskyřice Polycol® 171 patří do skupiny vysokovizkózních lepících pryskyřic. Je vytvrzovaná tvrdidlem Polycol® 593 v tužícím poměru 100:30 hmotnostních dílů. Výhodou této pryskyřice je její malé tečení při vlastním slepování. Velmi často je používána na lepení dřevěných výrobků. Poskytuje nerozdělitelný velmi kvalitní spoj.

Balení pryskyřice Polycol® 171 je 1+0,3 kg; 3+0,9 kg; 5+1,5 kg, 10+3 kg; 20+6 kg a 30+9 kg

171 30_9.jpg
171 20_6.jpg
171 10_3.jpg
171 5_1,5.jpg

Postup lepení

Vlastní aplikace natužené kompozice se provádí na suché podklady, předem zbavené všech nečistot a nenosných původních povrchových úprav. Podle povahy nežádoucích nečistot a druhu materiálu se jejich odstranění provádí zbroušením nebo chemickými prostředky. Prach a jiné mechanické nečistoty se odstraní vysavačem. Natužená směs se nanáší na důkladně očištěné lepené plochy. Plochy opatřené vrstvou lepidla přiložíme k sobě tak, aby po celé délce dobře přilehly, spoj fixujeme tlakem asi 0,02 MPa. Optimální tloušťka filmu je 0,1 mm. Při větším ztenčení filmu se značně zhorší pevnost spoje ve smyku, a proto se uvedený fixační tlak nesmí překročit. Při správné aplikaci má kompozice výbornou přilnavost k podkladu a po vytvrzení vzniká nerozdělitelný spoj.

PICT0063.jpg

Postup tmelení

Před zpracováním se Polycol® 171 smísí s tvrdidlem Polycol® 593 v předepsaném mísícím poměru. Nejnižší doporučená prováděcí teplota je 15 °C. Následně se za stálého míchání přidává odpovídající množství plniva jako je například vysušená porcelánová, skelná nebo křemenná moučka, mletá břidlice, živec, kaolin, portlandský cement, hliníkový nebo jiný kovový prášek, dřevěné piliny atd. Stupeň plnění a druh plniva je rovněž závislý na účelu a způsobu aplikace tmelu. Pro tmelení svislých ploch je výhodné kombinovat plnivo s tixotropními přípravky. Takto připravená kompozice se nanáší na suché podklady. Tmel se na vodorovné i svislé plochy nanáší stěrkou nebo špachtlí. Vytvrzení tmelu při normální teplotě proběhne do 24 hodin. Tmely připravené z Polycolu® 171 slouží k vyrovnání nerovností a při opravách prasklin stavebních a dalších konstrukčních materiálů apod. 

Brýle a štíty

Důležitou ochrannou pomůckou při homogenizaci laminačních pryskyřic a vlastní laminaci jsou ochranné brýle. V současnosti je na trhu snadno dostupná, široká nabídka lehkých plastových brýlí a štítů různé konstrukce.

Ardon V10.jpg
glasses-Talarmade.jpg
Honeywell LG20.jpg
štít Trident.jpg

Rukavice

Při práci s kapalnými pryskyřicemi, tvrdidly a jejich směsmi používejte vždy kvalitní pracovní rukavice. V současnosti je na trhu široká škála pracovních rukavic od těch jednorázových, až po rukavice na vícero použití. Též materiálů, ze kterých jsou vyrobeny je celá řada od gumochých, nitriloých, latexových až po useň kombinovanou s textilem. Správně zvolené rukavice by vás měly primárně ochánit před stykem s technologickými kapalinami. Neměly by omezovat pohyb a snižovat přesnost pracovního úkonu.

rukavice coldpro.jpg
polomacené latex rukavice l3500.jpg
CXS BRita White.jpg
CXS Brita black.jpg