Polycol 440

Polycol 440

Popis:
Kolorovaná, třísložková, nízkoviskózní licí podlahovina s velmi dobrým rozlivem a zvýšenou odpěňovací schopností.

Vlastnosti:
Vysoké mechanické parametry, dlouhá životnost, chemická odolnost vlhkosti, vodě, saponátům a ropným produktům.

Použití:
Polycol® 440 se používá jako vyrovnávací hmota při finálních úpravách podlah v průmyslových objektech, skladech, objektech služeb a občanské vybavenosti, při budování jak nových podlah, tak při vysprávkách podlah starých nebo poškozených.

Spotřeba:
1,7 kg natužené a naplněné směsi na 1 mm/1 m2

Balení:
5+2,5+12,5 kg; 10+5+25 kg a 20+10+50 kg