Úvod - Reference - Penetrace

Reference z oblasti Penetrace


Penentrace terasy

Penetrace očištěné betonové terasy dvousložkovou, transparentní, rozpouštědlovou penetrací Polycol® 225 tuženou tvrdidlem Polycol® 525. Penetrace slouží jako přechodový můstek pod dekorativní štěrkový potah. Aplikace je provedená v Teplicích na soukromé terase rodinného domu.

Fotogalerie

Penetrace Penetrace Penetrace Penetrace

Penetrace servis truck centra

Penetrace očištěné betonové podlahy servisu trucků dvousložkovou, rozpouštědlovou penetrací Polycol® 225 tuženou tvrdidlem Polycol® 525. Penetrace vytváří přechodový můstek mezi podkladem a následnou užitnou vrstvou z vysokosušinovéno epoxidového nátěru. Aplikace je provedená firmou UL stav s.r.o. v Ústí nad Labem ve Volvo truck centru. Penentrace z důvodu vyšší nasákavosti byla provedena dvakrát. Na fotografiích je první provedená penetrace.

Fotogalerie

Penetrace Penetrace Penetrace Penetrace

Penetrace skladu chemikálií

Penetrace očištěné betonové podlahy skladu chemikálií dvousložkovou, transparentní, rozpouštědlovou penetrací Polycol® 225 tuženou tvrdidlem Polycol® 525. Penetrace slouží jako podklad pod ochranný povlak z vysokosušinovéno epoxidového nátěru. Aplikace je provedená v Děčíně ve velkoskladu chemikálií.

Fotogalerie

Sklad Sklad Sklad Sklad