Úvod - Produkty - Penetrace

Polycol 225 - hloubková penetrace na beton

Polycol 225 - hloubková penetrace na beton

Balení:

4+0,4 kg; 8+0,8 kg; 25+2,5 kg

Vlastnosti:

Sjednocuje savost, zvyšuje přilnavost následujících užitných vrstev k podkladu. Zvyšuje odolnost vlhku a vodě, zabraňuje sprašování a drolení podkladu. Zvyšuje chemickou odolnost.

Použití:

Pentrace podkladů v exteriérech a interiérech před aplikací nátěrů, stěrek, polymermalt nebo polymerbetonů.

Složení:

Transparentní, dvousložkový, hloubkově penetrující nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Je vytvrzován tvrdidlem Polycol® 525 v poměru 100:10. Kompozice obsahuje těkavá rozpouštědla.

Spotřeba:

Dle savosti podkladu 0,2-0,6 kg/m2

Polycol 264 - adhezní můstek

Polycol 264 - adhezní můstek

Balení:

5+2,5 kg; 10+5 kg; 20+10 kg; 30+15 kg

Vlastnosti:

Zvýšení pevnosti povrchu, odolnosti vlhkosti a vodě. Nenahrazuje hydroizolaci. Uzavírá podklad, zvyšuje jeho pevnost a chemickou odolnost.

Použití:

Materiál vytváří pevný přechodový můstek mezi podkladem a následnou užitnou vrstvou. Umožňuje provést vsyp křemičitého písku pro zvýšení celkové plochy. Jde o pečetící hmotu na betonové podklady. Při naplnění křemenou moučkou vzniká hmota použitelná pro výplň drobných praslin a nerovností.

Složení:

Transparentní, dvousložková, viskózní hmota na bázi epoxidových pryskyřic. Je vytvrzována tvrdidlem Polycol® 568 v poměru 100:50. Kompozice neobsahuje nízkovroucí těkavá rozpouštědla.

Spotřeba:

Dle savosti podkladu 0,2-0,4 kg/m2