Úvod - Inspirace - Stěrky

Inspirace z oblasti Stěrky


Metalické stěrky

Jedna z možností jak vytvořit novou dekorativní plochu na vaší podlaze je provedení přelití stávajícího podkladu. Po mechanickém očištění, nejčastěji broušením, je vhodné plochu napenentrovat epoxidovou pryskyřicí. Penetraci provádím z důvodu uzavření podkladu a vybudování přechodového můstku mezi podkladem  následnou užitnou vrstvou. Samozřejmostí by mělo být sešití a vytmelení prasklin, jakož i jejich vyrovnání. Od kvality připraveného podkladu se pak odvíjí nejen cena, ale i životnost celého díla. Do natužené epoxidové kompozice je vmíseno dekorativní plnivo vytvářející metalický vzhled nalité hmoty. V sortimentu naší firmy je k těmto účelům používána kompozice Polycol 117L-593.

Videa

Metalická stěrka
Metalická stěrka
Metalická stěrka
Metalická stěrkaPenny floor

Zalévání peněz a jiných předmětů do transparentní pryskyřice patří mezi asambláže. Pokud se pustíte do této aplikace, můžeme vám nabídnout transparentní licí kompozici Polycol 117L.

Videa

Penny floor
Penny floor
Penny floor
Penny floorPosyp barevnými lupínky

Z důvodu vyšší dekorativnosti lze provést do stěrkové podlahy vsyp akrylových lupínků (chipsů). Posyp chipsy se realizuje v různé intenzitě a z toho vyplývají zcela nové možnosti dekorů podlahy.

Videa

Vsyp chipsů
Vsyp chipsů
Vsyp chipsů
Vsyp chipsůStěrka s glittry

Z důvodu vysoké dekorativnosti jsou do transparentní epoxidové kompozice přidávány tzv glittry, které vytváří vysoce dokorativní lité podlahoviny. V sortimentu naší firmy je k těmto účelům používána kompozice Polycol 117L-593.

Videa

Litá s glittry
Litá s glittry
Litá s glittry
Litá s glittry


 
gnPath()."incFoot.php"); ?>