Úvod - Inspirace - Plniva

Inspirace z oblasti Plniva


Kamenné koberce

Kamenné koberce patří mezi štěrkopískové potahy vytvářející ochranný a dekorativní povlak užitných ploch. Obvykle jsou používány nejen různé frakce štěrku, ale i různé barevnosti. Jako plnivo se používají křemenné štěrky, mramorové šterky, žulové štěrky apod. Aplikace jsou nejčastěji s ohledem na velikosti ploch prováděny ručně. Pojivem pro kamenné koberce nabízeným naší firmou je Polycol 123-593. Toto pojivo poskytuje štěrkovým potahům dlouhou životnost a dobré mechanické parametry.

Videa

Kamenný koberec
Kamenný koberec
Kamenný koberec
Kamenný koberecPolymerbetony barevné

Přidáním obarveného křemenného plniva obvykle do velikosti frakce 1-2 mm do epoxidového pojiva vznikají polymerbetonové povlaky s vysokými mechanickými parametry. Pokládka většího rozsahu je nejčastěji prováděna pomocí rotační hladičky.

Videa

Strojní pokládka
Strojní pokládka
Strojní pokládka
Strojní pokládkaPolymerbetony barevné

Přidáním obarveného křemenného plniva obvykle do velikosti frakce 1-2 mm do epoxidového pojiva vznikají polymerbetonové povlaky s vysokými mechanickými parametry. Menší a dekorativně členité plochy se provádí většinou ručně.

 

Videa

Ruční pokládka
Ruční pokládka
Ruční pokládka
Ruční pokládkaPolymerbetony přírodní

Přidáním přírodního křemenného plniva obvykle do velikosti frakce 1-2 mm do epoxidového pojiva vznikají polymerbetonové povlaky s vysokými mechanickými parametry.

Videa

Ruční pokládka
Ruční pokládka
Strojní pokládka
Strojní pokládka


gnPath()."incFoot.php"); ?>