Úvod - Inspirace - Ostatní

Inspirace z oblasti Ostatní


01 Transparentní lití na dřevo

Transparentní stěrky (průhledné lité kompozice) umožňují vytvořit vysoce dekorativní povlaky na dřevěných pracovních deskách stolů, stolků, skříňkách atp. V sortimentu výrobků naší firmy naleznete na tyto aplikace transparentní kompozici Polycol 117L.

Videa

Transparentní lití
Transparentní lití
Transparentní lití
Transparentní lití02 Licí stěrky s metalickým vzhledem

Jedna z možností jak vytvořit novou dekorativní plochu na vašem stolu je provedení přelití stávající pracovní desky. Po mechanickém očištění broušením je vhodné plochu napenentrovat epoxidovou pryskyřicí z důvodu uzavření podkladu. Vzduch unikající z desky může znehodnotit vaši práci. Do natužené epoxidové kompozice je vmíseno dekorativní plnivo vytvářející metalický vzhled nalité hmoty. Pojivem pro tyto aplikace v našem sortimentu je Polycol 117L-593.

Videa

Metalické aplikace
Metalické aplikace
Metalické aplikace
Metalické aplikace03 Transparentní zalévání obrazů

Pro zalévání obrazů, fotografií, kreseb, asambláží atd. jsou standardně používané transparentní epoxidové kompozice. V sortimentu naší firmy je k těmto účelům používána kompozice Polycol 117L-593.

Videa

Transparentní lití
Transparentní lití
Transparentní lití
Transparentní lití04 Zalévání LED osvětlení

Z důvodu vysoké dekorativnosti je možné do epoxidové pryskyřic zalévat nejen nejrůznější předměty, ale i LED diody, LED pásky nebo světlovodné kabely. V sortimentu naší firmy je k těmto účelům používána kompozice Polycol 117L-593.

Videa

LED
LED
LED
LED


 
gnPath()."incFoot.php"); ?>