Úvod - Návody - Plniva

Návody a použití


01. Chipsy - barevné lupínky

Barevné lupínky slouží k dekorativním vsypům do licích či nátěrových hmot a laků. Používány jsou jak z dekorativních důvodů, tak z důvodů optického rozbití rozsáhlých, jednobarevných ploch. Vsyp může být proveden jako jednobarevný nebo vícebarevný. Je samozřejmé jeho sladění s barevným základem podkladu. Tatáž barevná kombinace chipsů na různě barevném podkladu vyvolává jiný celkový barevný efekt.

Ukázkové fotografie

Chipsy Chipsy Chipsy Chipsy

02. Chipsy - barevné lupínky

Na čerstvě aplikovanou nátěrovou či stěrkovou hmotu nebo lakovou vrstvu lze pohodit barevné chipsy (lupínky). Při aplikaci posypu chipsy musíme dbát na jejich rovnoměrné rozmístění na ploše. Po vytvrzení nátěru se plocha lehce přebrousí, aby se odstranily chipsy, které nejsou přilepené a plocha se vyluxuje. Celá plocha se následovně uzavře ochranným transparentním nátěrem. Podle intenzity posypu říkáme, že se jedná o posyp plný (množství chipsů je takové, že není vidět podklad) nebo částečný s různou intenzitou dle představy zákazníka. Pro orientaci ve spotřebách chipsů lze říci, že slabý posyp je cca 5 g/m2, střední posyp je cca 10 g/m2, hustý posyp je cca 50 g/m2, plný posyp je cca 150 g/m2.

Ukázkové fotografie

Chipsy Chipsy Chipsy Chipsy Chipsy Chipsy Chipsy Chipsy

03. Speciální dekorativní plniva

Další kapitolou jsou speciální dekorativní minerální plniva vytvářející pohledově vysoce estetické povrchy. Sortiment tohoto typu poskytuje kompozice Polycol® 441.

Ukázkové fotografie

Dekor Dekor Dekor Dekor Dekor Dekor Dekor Dekor Dekor

04. Přírodní křemenná plniva

Křemenná nebarvená minerální plniva vytvářející pohledové povrchy přírodního vzhledu. Jde o plniva s vysokým obsahem křemene s minimálním množstvím příměsí. O výsledném vzhledu rozhoduje velikost zrna, která udává reliéf celé plochy.

Ukázkové fotografie

Písek Písek Písek